Hornbæk Blog

Bloggen for alle, der elsker Hornbæk

Tag: kommunalvalg

Socialdemokraten Peter P. lover at få tingene til at ske

Formand for Hornbæk IF, Peter Poulsen stiller op til byrådet for Socialdemokraterne.

Formand for Hornbæk IF, Peter Poulsen stiller op til byrådet for Socialdemokraterne.

Hornbæk Bloggen har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 givet alle lokale partier og deres Hornbæk-kandidater mulighed for at bringe et indlæg om deres politiske visioner. Indlæggene vil blive bragt i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Her kommer indlægget fra Peter Poulsen, som stiller op for Socialdemokraterne. Peter Poulsen er byens aktive formand for Hornbæk Idrætsforening, som i 2012 vandt DM i foreningsudvikling for den ledelsesmæssgie holdindsats i en forening med 3.400 medlemmer.

Peter Poulsen har været formand og frivillig idrætsleder siden 1998.

– Min primære opgave har været at udvikle foreningen i samarbejde med bestyrelsen og derved sikre, at Hornbæk Idrætsforening er en velfungerende idrætsforening for hele familien og for hele lokalområdet. Som Formand for Helsingør Sports Union siden 2008, har jeg været med til at skabe udvikling for idrætten i hele Helsingør Kommune, siger Peter Poulsen.

Peter Poulsen er 56 år. Han er født og opvokset i Helsingør, og flyttede i 1984 til Hornbæk. Han er faglig sekretær og souschef i Dansk Metal.

Om baggrunden, for at han stiller op til byrådet, siger Peter Poulsen:

– Jeg stiller op til byrådsvalget 2013 i Helsingør Kommune for Socialdemokraterne, fordi Socialdemokraternes politik og menneskesyn prioriterer mennesker frem for penge. Mine 25 år som faglig sekretær i Dansk Metal, hovedsageligt inden for arbejdsskadeområdet, arbejdsmiljø og uddannelsesområdet, har givet mig en viden og en erfaring, som jeg kan bruge i det kommunalpolitiske arbejde, siger Peter Poulsen.

– I mit daglige arbejde med mennesker, der er kommet til skade eller blevet syge af deres arbejde, har jeg et bredt og indgående kendskab til de mange regler og love, der er på dette område, og jeg har oplevet, hvad det betyder for det enkelte menneske, at der er nogen til at støtte og vejlede, når ”læsset” er ved at vælte, siger Peter Poulsen.

Han stiller også op, fordi det nogen gange føles, som om der er meget langt fra Helsingør til Hornbæk.

– Til tider skal der ‘råbes’ ekstra højt, for at Hornbæk bliver hørt. Derfor er det vigtigt, at Hornbæk får størst mulig repræsentation i byrådet, siger Peter Poulsen.

– Der er så småt begyndt at komme gang i Hornbæk igen, men der er stadig mange ting at gøre og tage hånd om. Bl.a. udbygning af idrætsfaciliteterne på Hornbæk idrætsanlæg er noget, som jeg er meget optaget af. Men også en omlægning af hovedgaden i Hornbæk skal iværksættes hurtigst muligt og der skal bakkes op omkring udbygningen af Hornbæk Havn, siger Peter Poulsen videre.

I forhold til ungdommen synes han specielt de helt unge ofte mangler et alternativ til den mere strukturerede ungdomsskole eller til det ”hårde” natteliv med lang vej hjem.

– Der skal være ungdomsmiljøer i nærmiljøet, hvor de helt unge kan mødes på deres egne præmisser og under trygge forhold. Ønsker vi en kommune, hvor det ikke er stoffer og kriminalitet, der har overtaget, skal de unges ønsker om et ‘ungt’ kultur- og fritidsliv tages alvorligt, siger Peter Poulsen.

– Som bosat i Hornbæk vil byen naturligvis have min særlige bevågenhed, men der er også mange andre opgaver, der skal løses i Helsingør Kommune, bl.a. har alle borgere i kommunen krav på et velfungerende Sundhedscenter, der lever op til den enkeltes behov, når det drejer sig om forebyggelse, undersøgelser, behandling og genoptræning, siger Peter Poulsen.

Han vil desuden arbejde for en forbedring af idrætsfaciliteterne på Helsingør stadion og et idrætslegeland og en kunstgræsbane på Snekkersten Idrætsanlæg.

– Så jeg vil både være lokalområdets og hele kommunens repræsentant i byrådet. Vil du se det ske, så stem personligt på Peter P, siger Peter Poulsen, der er nummer nr. 10 på den socialdemokratiske opstillingsliste ved byrådsvalget i Helsingør kommune.

Se valgprogrammet for Socialdemokraterne i Helsingør her

Læs Helsingør Kommunes officielle side om Kommunal- og Regionsvalget den 19. november her

Læs også:

Venstres William Leedgaard vil kæmpe for liv i Hornbæk her

Radikale vil have mere ‘Ilse Jacobsen’ her

Venstres William Leedgaard vil kæmpe for liv i Hornbæk

William Leedgaard er en af Hornbæks ildsjæle.

William Leedgaard er en af Hornbæks ildsjæle. Han stiller op til byrådet for Venstre.

Hornbæk Bloggen har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 givet alle lokale partier og deres Hornbæk-kandidat mulighed for at bringe et indlæg om deres politiske visioner. Indlæggene vil blive bragt i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Byrådsmedlem William Leedgaard genopstiller for Venstre. Han er et kendt ansigt i Hornbæk, hvor han er formand for Hornbæk Bådeklub.

I dag præsenteres William Leedgaard, som er medlem af byrådet for Venstre:

William Leedgaard starter med at konstatere, at der allerede er gang i Hornbæk igen. For eksempel er antallet af gæstesejlere i 2013 steget med 400 procent. Han fremhæver også det store EU-projekt om kystturisme og Ilse Jacobsens positive initiativer på A.R. Friis Vej, herunder ikke mindst det nye Kurbadet, som åbnede mandag 11. november. Dertil kommer Strandlegepladsen, bedre støjgrænser for restauranterne, Kulturnatten, som han er medarrangør af, og alle de traditionelle Hornbæk-begivenheder kører for fuld skrue.

– Men Venstre og jeg vil sørge for endnu mere gang i den, siger William Leedgaard.

Som lokal repræsentant vil han arbejde for, at Hornbæk Havn får et væsentligt løft til gavn for turismen, byen og borgerne.

Den nye plan for renovering og udvidelse af havnen vil fremover give ekstra helårs- og gæstesejlerpladser samt de nødvendige landfacilliteter og en bedre økonomi.

Derudover vil han arbejde for et forsøgsmæssigt stop for  parkering på havnepladsen i sommermånederne og etablering af et attraktivt miljø med restaurant og café.

– Det er her byens borgere, gæster og turister vil være. Fiskehusets restaurant er god, men det er ikke nokm siger William Leedgaard.

I hovedgaden vil William Leedgaard  arbejde for,  at midterrabatten kommer væk.

– Der må etableres trafikdæmpende foranstaltninger både mod øst og vest. I selve hovedgaden kunne man forsøgsmæssigt lave korttidsparkering i den ene side eller gennemføre en ensrettet trafik til gavn for gadens handelsmuligheder og cyklister, siger William Leedgaard.

Endelig vil han gerne medvirke til, at man som tidligere kan få klargjort Hornbæk Sø til skøjteløb, når isens tykkelse gør det muligt.

William Leedgaard er født i Hornbæk. Han er uddannet civiløkonom med en international karriere i Hewlett Packard og Sony bag sig. Han var vice president i teknologifirmaet NeXt udner Steve Jobs.  Han er også aktiv med byvandringer og som stævneleder for megastævnet Dragon Gold Cup 2016.

Læs Venstres valgprogram i Helsingør her

Læs Helsingør Kommunes officielle side om Kommunal- og Regionsvalget den 19. november her

Læs også:

Radikale vil have mere ‘Ilse Jacobsen’ her

Radikale vil have mere “Ilse Jacobsen”

Morten Lorenzen er opstillet for Radikale Venstre i Helsingør og håber på en plads i byrådet. Foto: Radikale Venstre.

Ledelseskonsulent Morten Lorenzen er opstillet for Radikale Venstre i Helsingør og håber på en plads i byrådet. Foto: Radikale Venstre.

Hornbæk Bloggen har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 givet alle lokale partier og deres Hornbæk-kandidat mulighed for at bringe et indlæg om deres politiske visioner. Indlæggene vil blive bragt i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Radikale Venstres Morten Lorenzen lægger ud:

Historien om Ilse Jacobsen, Hornbæk er historien om en ildsjæl, som imod alle gode råd, har formået at skabe en virksomhedssucces – en iværksætter, der ikke stopper op, men konstant vil videre, og som loyalt bakker op om aktiviteter i hendes by.

At Ilse Jacobsen så også er en borger der virkelig ønsker at udvikle den by hun lever i gør bare sagen endnu bedre.

Ilse Jacobesen´s på-gå-mod og virkelyst er en stor inspiration. Hendes evne til at få ting til at ske bør respekteres. Ilse Jacobsen er ikke bange for at stå frem og tage ansvar, hun er heller ikke bange for at tage byen med ind i sine virksomheder, og det klæder både byen og virksomhederne.

Med et udtalt ønske og vilje til “at gøre en forskel” har Ilse Jacobsen vist at handling er mange gange bedre en ord – og det skal vi som kommunalpolitkere støtte op omkring. Lad os få mere af “Ilse Jacobsen” og tage ildsjæle med i den dialog vi har omkring udvikling af Hornbæk.

I mange år har en gruppe ihærdige kunst interesserede drømt om at få skabt et kunstmuseum på den store grund overfor “det fedtede hjørne”. Desværre en helt utopisk idé, da der ikke er økonomisk grundlag for at holde et sådan museum kørende – en simpel undersøgelse blandt eksisterende små kunstmuseer i Danmark har vist, at det slet ikke hænger sammen.

Hvorfor ikke tage Ilse Jacobsen i hånden, og få en dialog med hende om hvad man kunne gøre med denne dejlige grund, hvor løsningen lever op til den opgave som Fonden Hornbæk Kunstmuseum har fået stillet, da de fik testamenteret grunden.

Alternativet er desværre at den store grund ligger ubrugt hen, som den har gjort i mange år – og det er da rigtig trist, når nu der er nogen der gerne vil skabe noget aktivt i Hornbæk.

Så – mere “Ilse Jacobsen” – mindre diskussion – resultat “Gang i Hornbæk” som er dét vi Radikale gerne ser.

Om Morten Lorenzen:

Som erhvervsaktiv i ind- og udland har Morten Lorenzen igennem sin karrierer været med til at starte og udvikle mange virksomheder. Den erfaring vil han bruge til at skabe udviklingsmuligheder for virksomheder der vil og kan deltage i udviklingen af erhvervslivet i kommunen.

Han tror på samarbejde, på kryds og tværs af partier og holdninger. Men det skal være med folk der VIL, og som er villige til at gå den ekstra kilometer for at få det til at ske. Vilje og evne, hånd i hånd, det skaber resultater.

– Jeg ved, at der ligger et enormt uforløst potentiale i samarbejdet imellem Helsingborg og Helsingør. Det skal forløses, via fælles målsætninger, fælles projekter, fælles ideer. Og vi skal i fællesskab få de nationale politikere til at løsne op for de praktiske og lovgivningsmæssige hindringer som begrænser os i samarbejdet, siger Morten Lorenzen.

For Morten Lorenzen er uddannelse er et must.

– Vi skal sikre at vores unge har uddannelsesmuligheder i Kommunen. Vi skal også forsøge at få flere uddannelses institutioner til byen. Og så skal vi ikke glemme at vi har et universitet kun 20 minutter fra os, Campus Helsingborg som er en udløber fra Lunds Universitet. Tænk hvis vi kunne få skabt Campus Helsingør som udløber fra Københavns Universitet/DTU, siger han.

Som Radikal vil Morten Lorenzen kæmpe for at få Gang i Helsingør – ikke med vilde valgløfter, men med løftet om at vi vil samarbejde med dem som vil og kan. Og sammen kan vi løfte opgaven med at få Gang i Helsingør.

Se alle Radikale Venstres byrådskandidater i Helsingør Kommune her

Læs Helsingør Kommunes officielle side om Kommunal- og Regionsvalget den 19. november her

%d bloggers like this: