Hornbæk Blog

Bloggen for alle, der elsker Hornbæk

Tag: hornbæk turistforening

KLAR TIL LÆKRE SILD PÅ HORNBÆK HAVN

De skønne mennesker i Hornbæk Havneforening har haft travlt i denne uge, så de på lørdag den 19. oktober kl. 12 – 16 for 11. gang kan byde på fem slags sild på Sildens Dag. Læs alt her. Bonusopskrift i bunden af blog

Sildens Dag i Hornbæk Havneforening er blevet en årlig tradition med omkring 400 gæster. 

De fem slags sild tilberedes på stejlebakken og spises enten i Havneforeningens klubhus, på terrassen eller i teltet på stejlebakken. Der kan købes øl, vin, vand og snaps i baren til rimelige priser. Jarl Eriksen kommer forbi og underholder på sin harmonika. Billetter købes ved indgangen og koster kr. 60,-. Børn gratis. Salget af de 400 billetter begynder kl. 11.30 ved indgangen til Havneforeningens klubhus.

På stejlebakken ved siden af skurbyen tilbereder Hornbæk Havneforening fem forskellige sildespecialiteter på Sildens Dag:

 • Sild røget på krydderurter og lune, lige fra ovnen
 • Flækkesild – saltet sild flækket og stegt på panden med tyttebær til
 • Kogte saltsild med laurbær og peber
 • Stegt sild i fløde- og løg sauce
 • Hornbæk Silden

Hornbæk Havneforening har til huse på havnepladsen ved ”indgangen” til skurbyen.

Hornbæk Havneforenings hyggelige samlingssted på Hornbæk Havn.

Kom og oplev den helt unikke skurby og Havneforeningens hyggelige lokale, som til dagligt er forbeholdt foreningens medlemmer. 

Forening blev stiftet i 1976 som protest mod at fiskerne, på grund af havnens trængte økonomi, nu skulle til at betale leje af deres skure. Der var ikke megen tiltro til foreningens overlevelse, men det skulle vise sig at blive mere end blot en protestforening. Med over 280 medlemmer og med 43 år på bagen lever Hornbæk Havneforening i bedste velgående og lever stadig op til de vedtægter, som man på den stiftende generalforsamling i 1976 vedtog:

”At støtte Hornbæk Havn og evt. i samarbejde med andre foreninger, at søge miljøet i og omkring havnen bevaret, at udøve oplysende virksomhed, afholde fiskekonkurrencer og fælles sejlads, samt medvirke til bevarelse af smakkejoller”.

Danskernes kærlighed til sild er en del af vores kulturarv og går mange århundrede tilbage.

Det store sildeeventyr fandt sted i 12- og 1300-årene langs hele Øresundskysten. Her samledes op til 20.000 personer i fiskerlejerne omkring Øresund – et sandt virvar af fiskere, købmænd, fulde søfolk, smuglere, gællekoner, spioner, gøglere og letlevende kvinder. Det anslås, at sildefangsterne i gode år i hele Øresundsområdet kunne nå op på 200 – 300.000 tønder.

Silden skabte et stort og omfattende marked på grund af den katolske kirkes bestemmelser, der gjorde alle onsdage og fredage samt de 40 dage mellem fastelavn og påsken til kødløse dage, og var derfor også en afgørende faktor for den danske økonomi i middelalderen. 

Med det dyrebare salt fra de store salthorste ved Lüneburg blev det muligt at konservere sildene, nedsalte dem i tønder, så de kunne holde sig under den lange transport til steder i hele Europa. 

For os danskere i dag, er silden lidt af et nationalt klenodie. Specielt til højtiderne er silden en vigtig og traditionsrig spise. I gamle dage spiste danskerne flere sild end man gjorde i noget andet land, og de var en vigtig del af vores daglige kost. F.eks. var det almindeligt at spise øllebrød og sild til morgenmad. 

Der er mange lækre sild på Hornbæk Havn på lørdag.

Opskrifter fra Sildens Dag 

Der kan fanges sild hele året. Dog betragtes den fede høstsild, som fanges fra sidst i juli og frem til starten af november, som den mest velsmagende og den, der er bedst egnet til røgning, saltning og marinering. Vårsilden og sommersilden, som er magre og derfor bliver hurtigere tørre, egner sig bedst til stegning. 

Traditionsrige og kendte sildeopskrifter fra Hornbæk kan man smage til Sildens Dag i Hornbæk Havneforening. Måske får I efterfølgende selv lyst til at lave vores sildespecialiteterne efter at have smagt dem den 19. oktober til Sildens Dag:

Karens sild i fløde- og løgsauce:

8 sildefileter

2 store løg i skiver

Eddike, sukker og fløde efter behag 

Sildefileterne steges på panden og lægges i et fad

Løgene steges derefter i det samme fedtstof.

Løgene hældes over fileterne

Sukker, eddike og fløde blandes sammen og hældes over de varme fileter.

Lagen smages til inden den hældes over sildene

Retten trækker et døgn i køleskabet.

Kan lunes i ovnen inden servering eller serveres kold.

Tilbehør: kartofler eller rugbrød

Læs alt om Hornbæk Havneforening her

Hornbæk finder fælles stemme om helhedsplan på borgermøde

IMG_9366.JPGBorgermødet tirsdag den 27. november 2018 i sognehuset ved Hornbæk Kirke endte med enstemmig opbakning og klapsalver til ledelsen af Lokalt Samvirke til at gå videre med arbejdet med at samle Hornbæk, så byen taler med én stemme i den kommende dialog med Helsingør Kommune om en helhedsplan for byen.

Op mod 50 personer deltog i borgermødet den 27. november 2018 i sognehuset i Hornbæk. Mødet blev ledet af Lokalt Samvirkes nye formand, arkitekt Susanne Kongsted. Hun var flankeret af de to øvrige medlemmer af Lokalt Samvirkes forretningsudvalg, Jørgen Grumstrup og Peter Storminger. Ordstyrer var Jørgen Haagen, bestyrelsesformand i Hornbæk havn.

Susanne Kongsted fremlagde de ideer og input, der over de seneste måneder er blevet indsamlet fra borgere samt Hornbæks rige foreningsliv, der er samlet under Lokalt Samvirke.

Først gennemgik hun Hornbæk Turistforenings input, som trak på anbefalinger fra projektet ”Den danske riviera”, som blev gennemført i årene 2012-2014 med henblik på at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i de danske kystbyer. Der blev i projektet udviklet en potentialeplan for Hornbæk ned titlen “Hornbæk i verdensklasse”. Den gang handlede det om at Hornbæk skulle realisere sit internationale potentiale og blive de købestærke turisters foretrukne badeby på den danske riviera.

(Læs Turistforeningens input fuld længde nederst i bloggen – se bilag 1)

Der kom ikke så meget ud af rapporten, som mange havde håbet. Fra Helsingør Kommunes side er det eneste synlige den halve strandpromenade ved Det Fedtede Hjørne. Rapporten havde anbefalet, at der blev lavet en strandpromenade, der gik fra havnen til Sunspot. Frivillige har sørget for at Uge 31 er blevet en signatur-event for Hornbæk. En meget omtalt solnedgangstrappe er aldrig blevet til noget.

Behov for en arkitektkonkurrence

Inspirationsbilleder fra Marielyst på Falster.

I Turistforeningens input indgår også inspiration fra byen Marielyst på Falster. I 2013 udskrev Guldborgsund Kommune i samarbejde med Realdania samme år en arkitektkonkurrence om fornyelse af byen. Resultatet, som stod færdigt i 2015, gav byen en ny sammenhæng, et nyt torv samt et strandstrøg, der er blevet en stor succes. Lokalt Samvirke og Turistforeningen er enige om at det tilsvarende er nødvendigt med en arkitektkonkurrence for at løfte en helhedsplan for Hornbæk op på det niveau, hvor den hører hjemme.

Målet med en sådan konkurrence er at skabe identitet og sammenhængskraft i både by- og destinationsudviklingen.

”En positiv udvikling i turismen afhænger af et levende Hornbæk. Og et levende Hornbæk afhænger af en positiv udvikling i turismen,” lød det fra Turistforeningen.

Som svar på et spørgsmål vedr. prisen for en arkitektkonkurrence svarede Susanne Kongsted, at man skulle regne med, at den kostede en million kr., men at det var et beløb, man kunne søge om støtte om hos fonde som eksempelvis Realdania.

Hornbæk Turistforeningen erklærede sig i sit input positiv over for en helhedsplan for Hornbæk, hvis Helsingør Kommune denne gang er parat til at sætte en massiv investering bag. Turistforeningen udtrykte i den sammenhæng – som det også blev sagt fra flere sider på mødet – at det kan blive svært endnu en gang at mobilisere lokalt engagement. Det vil kræve, at Helsingør Kommune overbeviser hornbækkerne om, at de denne gang mener det seriøst.

Susanne Kongsted præsenterede derefter ideer og forslag fra byens øvrige foreninger.

(Se Lokalt Samvirkes dokument med de input fra foreninger og borgere, der blev uddelt på mødet, nederst i bloggen – bilag 2)

Disse borgeres og foreningers ønsker og overvejelser var delt ind i følgende underpunkter:

 • Hovedgaden
 • Havn
 • Strand
 • Hornbæk Sø
 • Passager
 • Andet

Susanne Kongsted slog fast, at det fremadrettet bliver nødvendigt med en prioritering blandt de fremsatte ønsker.

Herefter overgik mødet til debat.

Konstruktiv debat

Kommentarerne til det arbejde, der er udført indtil videre omkring helhedsplanen i Lokalt Samvirke og Hornbæk Turistforening var meget positive. Der var derimod en del skepsis omkring, hvad man kunne forvente fra Helsingør Kommunes side.

Det blev fra flere sider efterspurgt, at Lokalt Samvirke bliver bedre til at kommunikere og gøre sig synlig. Flere havde forsøgt at finde svar på, hvad Lokalt Samvirke egentlig er, men der er ikke noget information offentlig tilgængeligt udover et cvr-nummer. Informationsbehovet vil Lokalt Samvirke nu forsøge at finde løsning på ved for eksempel at få lavet en hjemmeside eller Facebook-gruppe.

Der blev fra repræsentant for HIF Lars Vindahls side gjort opmærksom på, at det var vigtigt at huske, at Hornbæk ikke bare handlede om bymidten, men strakte sig ud til både til plantagen, Horneby og Saunte. Og at turisme i Hornbæk ikke kun handlede om stranden. Han kom konkret med forslag om bedre cykelstier, ridestier, udvidede idrætsanlæg, der også var tilgængelige for turister, eksempelvis en idrætslegeplads og en svømmehal.

Flere andre var inde på ideen om, at en svømmehal ville være et vigtigt tilskud til at kunne tiltrække turister hele året, samtidig med at det ville komme byens borgere til gode.

Der var på mødet også generel enighed om, at helhedsplanen skal kunne rumme et eventuelt nyt kunstmuseum på minigolf-grunden, en ny indretning af det gamle Fakta i hovedgaden og en fremtidig ny indretning af hospitalet.

Øresunds placering på den nye naturkanon bør også tænkes ind i helhedsplanen – hvordan kan Øresunds nye status bidrage til markedsføringen af Hornbæk.

Til sidst på mødet blev der sat fokus på de unges ønsker for fremtidens Hornbæk. Da man ikke kan betegne nogen af de fremmødte som repræsentanter for ungdommen, blev det diskuteret, hvordan man kan få inddraget Hornbæks unge, så de også bliver hørt og kan tage ejerskab på udviklingen af byen.

Borgermødet var præget af en konstruktiv og positiv tilgang til den nye runde af planer for at skabe fremtidens Hornbæk, så det både bliver en attraktiv by at bo i og at være turist i. Det sluttede som med klapsalver og opbakning til arrangørerne fra Lokalt Samvirke.

Lokalt Samvirke og Helsingør Turistforening vil på baggrund af borgermødet indkalde til møde med Helsingør Kommune.

Bilag 1:

Borgermøde 27. november 2018 i Sognehuset, Hornbæk Kirke.

 Vedr. Hornbæk Turistforenings input til en ny helhedsplan for Hornbæk:

Den gamle badeby:

8620.jpg

Postkort fra Hornbæk “i gamle dage…”

Hornbæk var oprindeligt et fiskerleje, men udviklede sig til at være Danmarks første badeby. Omkring 1870’erne opdagede en gruppe kunstnere fra København, som blandt andet talte P.S. Krøyer og Holger Drachmann, Hornbæks særegne kultur- og naturmiljø, som de skildrede i tekst og billedkunst. Det gav hurtigt en stor tilstrømning af den tids turister til området. Fiskerlejet voksede sig derefter til en lille by, hvor antallet af sommergæster satte sit præg på boliger, erhverv og velstand.

Tidligere var man kommet til byen ved at sejle eller ved at tage over land med dagvogn via Tikøb eller Esrum. Med indvielsen af Hornbækbanen i 1906 blev byen endnu nemmere at nå for landliggerne. Nu boede man gerne på pensionater, på kroen, hotel eller i egne sommerhuse, som primært skød mod Horneby Sand øst for Hornbæk. Den nuværende Kystvej blev Danmarks første egentlige udstykning til sommerhuse.

Hornbæks indbydende badestrand gav byen et omdømme som ikke blot Danmarks første, men også landets mest mondæne badeby. Som følge af velhavende københavneres tilstrømning til byen, opstod tillige et blomstrende handelsliv – i al fald i sommermånederne. Den gamle Hornbæk Kro blev i 1935 fornyet til det fashionable Hornbæk Badehotel og her blev Hornbæk Revyen yderligere et trækplaster for landliggere og turister.[1]

Hornbæk i verdensklasse 2012-2014

Skærmbillede 2018-11-29 12.26.18.png

Forsiden af potentialerapporten “Hornbæk i verdensklasse” fra 2014.

I 2012-2014 blev projektet ”Den danske riviera” og potentialeplanen ”Hornbæk i verdensklasse[2]udført. Formålet var at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i danske kystbyer.

Projektet blev udviklet af VisitNordsjælland i samarbejde med Humlebæk-Nivå, Hornbæk, Gilleleje, Tisvilde og Liseleje. Mere end 130 erhvervsdrivende og ildsjæle fra den fem byer deltog i projektet samt de respektive kystkommuner. Projektet var finansieret af EU med et to-cifret millionbeløb.

Hornbæk blev i projektet beskrevet som et ”fantastisk sted på Den Danske Riviera” og ”et sted, der har alle muligheder for at åbne den klassiske danske badeby op mod omverdenen, de nyeste tendenser og de globale markeder”. Rapporten talte om ”udlandsdanskerens eksil”, om udviklingen fra ”fiskerby til badeby” og om en ”engageret og gæstfri helårs-by”.

Anbefalingen i rapporten var, at Hornbæk skulle realisere sit internationale potentiale og blive de købestærke turisters foretrukne badeby på Den Danske Riviera. ”Hornbæk skal tilbyde den bedste kvalitet, de mest eksklusive oplevelser og de smukkeste omgivelser. Byen skal åben sig op for de nyeste og internationale tendenser, der skal skrues op for volumen og spille på alle tangenter: I Hornbæk finder du det aktive liv, de eksklusive oplevelser og velvære i autentiske omgivelser. Her kan du forvente luksus i verdensklasse. Her lever du livet,” lød rapportens vision.

Her er rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger:Billede1.png

Billede1.png

 

 

Billede1.png

 

Billede1.pngBillede1.png

Konkret anbefalede projektet:

 • Uge 31 (gennemført af frivillige kræfter i Hornbæk)
 • En solnedgangstrapper (Ikke gennemført)
 • Strandpromenade fra havn til Sunspot (Resultat: en halvhjertet strandpromenade ved det Fedtede Hjørne)
 • Maritime events og højskole/badehotel (Havnen har været vært for flere større maritime events, men der er ikke skabt sammenhæng mellem havnen,byen og det tidligere badehotel, nuværende hospital, som snart skal sælges. Ingen ved, hvad der kommer til at ske med bygningen.

 

Udvalgte nye tiltag i Hornbæk siden rapporten:

 • Ilse Jacobsen har etableret et Kurbad med velvære og restaurant i høj klasse. Hun har også etableret flere lækre butikker, hvor hun forhandler sit eget brand.
 • To af byens førende hoteller er blevet gennemgribende renoveret med fokus på at styrke Hornbæk som både bade- og konferenceby.
 • Byen har fået en kaffebar, som har givet byen et uformelt og hyggeligt samlingssted.
 • Byens har fået en surfshop, som har etableret sig som centrum for et surfer community
 • SuperBrugsen og Netto er begge blevet gennemrenoveret og fremstår begge som lækre indkøbssteder
 • Hornbæk har fået nye gallerier og specialbutikker i høj klasse

Mange af rapporten pointerne holder endnu, selv om den overklasse-orienterede del af strategien er afløst af en noget mere uformel og low-key surferkultur – hvilket er helt i tråd med tidens aktuelle trend. Det noget pauvre udkomme fra kommunens side i forhold til de mange lokale kræfter, der blev lagt i rapporten, har medført en vis lokal skepsis blandt byens ildsjæle over for at kommunen atter vil have frivillige lokale kræfter til at trække i arbejdstøjet i forbindelse med en ny helhedsplan. Kommunen skal med andre ord på forhånd overbevise hornbækkerne om, at et eventuelt samarbejde med lokale ikke bare vil ende i en fin rapport og inden handling eller investering.

 

Inspiration til fremtidens Hornbæk: En konkurrence a la Marielyst

 Hornbæk ønsker, at en arkitektkonkurrence skal løfte en helhedsplan op på det niveau, hvor den hører til.

Hornbæk Turistforening er inspireret af udviklingen i badebyen Marielyst på Falster. Efter 100 år som populært turistmål havde – som det vel også kan siges om Hornbæk – sat sit præg på Marielyst på Falster. Derfor udskrev Guldborgsund Kommune og Realdania i 2013 en arkitektkonkurrence om fornyelse af Marielyst Torv og Strandstrøg. [3]Konkurrencen blev vundet af GHB Landskab m.fl. Projektet stod færdigt i 2015. I 2015 vandt projektet flere priser, blandt andet Dansk Landskabspris.

Inspirationsbilleder fra nyt torv og strandstrøg i Marielyst efter arkitektkonkurrence – klik på dem og se dem i større format:

Løsningen havde skabt identitet og sammenhængskraft i by- og destinationsudviklingen. Med tydelige og velfungerende hovedgreb med blandt andet Torvet blev belagt med træ, blev de mange forskelligartede bygninger og funktioner samlet – torveplads, mødested, adgangvej til stranden m.m.

Vinderprojektet pustede nyt liv i fortællingen om badehotelsidyllen og det sagnomspundne og eftertragtede liv i tæt samklang med naturen. Ved at tage udgangspunkt i byens rødder, lykkedes det at skabe en moderne kystby karakteriseret af badehotellets lette, ubekymrede stemning. Ved at forstærke dette aspekt af byens kulturhistorie – og i overenstemmelse med stedets særlige landskabelige dialekt – er det lykkedes at skabe en ”branded identitet”, der fremhæver stedets originale ånd, realiserer et nyt og skønnere torv og skaber en spændende forbindelse mellem torv og strand. 

Konklusion:

Hornbæk Turistforening er positiv over for en helhedsplan for Hornbæk. Men det kræver vilje til at gøre en massiv investering fra kommunens side.

Hornbækkerne, herunder bestyrelse og medlemmer af Hornbæk Turistforening har tidligere ofret mange frivillige kræfter på i samarbejde med kommunen, EU og andre på at løfte Hornbæk, for kun at erfare, at der ikke var ressourcer til at føre de mange planer ud i livet. Hvis ikke Helsingør Kommune i forhold til den aktuelle helhedsplan på forhånd kan overbevise hornbækkerne om, at den denne gang mener det seriøst og at man er parat til at finde de nødvendige midler, vil det blive svært at mobilisere et lokalt engagement.

Hornbæk Turistforening vurderer, at der er behov for en arkitektkonkurrence, der vil kunne skabe identitet og sammenhængskraft i både by- og destinationsudviklingen, to sider som Hornbæk Turistforening anser for at være gensidigt afhængige. En positiv udvikling af turismen afhænger af et levende Hornbæk. Og et levende Hornbæk afhænger af en positiv udvikling i turismen.

Skrevet af Lotte Lund på vegne af Hornbæk Turistforening.

[1]Hornbæk Leksikon http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Hornbæk

[2]Den Danske Riviera – Hornbæk https://www.visitnordsjaelland.dk/sites/default/files/asp/visitnordsjaelland/PDF/hornbaek_i_verdensklasse_100eksemplarer_lille.pdf

[3]https://realdania.dk/projekter/marielyst

Bilag 2: Helhedsplan for Hornbæk – Oplæg til møde i Lokalt Samvirke den 27.11.2018 kl. 19 i Sognehuset.

Skærmbillede 2018-11-29 12.07.08.pngSkærmbillede 2018-11-29 12.07.46.png

Store Badedag 2017 – hornbækkerne inviterer alle til at komme og hoppe i havet den 23. juni kl. 17

Storebadedag_60x80 3

Udsnit af 2017-udgaven af årets Store Badedags-plakat af bylindhardt. For hver solgt plakat går 30 kr. til Hornbæk Turistforening.

Store Badedag i Hornbæk ligger igen i år på den sidste fredag før skolernes sommerferie, den 23. juni, som i øvrigt i år også er Sankt Hans. Aktiviteterne starter på stranden ved Sunspot kl. 15, men selve den store vandgang sker på slaget 17.

Tidligere har blandt andre bormester Benedikte Kiær og selveste ”Dronning Margrethe” været forbi og sende de hundrevis af glade hornbækkere i vandet. I år er det så selveste Dronning Gertrud, Prins Hamlets mor, der har sagt ja til tjansen.

Vivienne McKee

Vivienne McKee forlader Kronborg til fordel for Store Badedag i Hornbæk. Foto: Kim Agersten/HamletScenen.

This is mere madness,” siger dronning Gertrud, og gentager en af sine replikker fra Hamlet. Hun kommer til Hornbæk i skikkelse af Danmarks elskede, engelsk-fødte skuespiller og komiker Vivienne McKee.

Storebadedag_60x80

En anden Store Badedag-nyhed er, at den lokale grafiker Maria Lindhardt fra bylindhardt har designet en flot plakat, som forventes at blive samlerobjekt. Plakatens motiv, der er designet i bylindhardts kendte stilrene streg, er fra sidste års Store Badedag.

Plakaterne vil være til salg på stranden på Store Badedag, men kan også købes i flere størrelser via hjemmesiden bylindhardt.com – for hver solgt plakat går 30 kr. til Hornbæk Turistforening, som står for Store Badedag.

Maria Lindhardt kalder plakaten en for en dejlig og spændende opgave

”Badedag-plakaten er i stil med mine egne plakater, og billedliggør, hvad jeg forbinder med sommer i Hornbæk. Jeg har selv brugt hele min barndom her og har leget i de blå bølger, spist is på havnen og solet mig i klitterne alle mine 22 somre. Badedags-plakaten er en kombination af mit egen design og Hornbæk Turistforenings ønske om en sommerlig og indbydende plakat, som kan bruges både til at lokke badeglade folk til badedagen og til at hænge op derhjemme,” siger hun.

https://i0.wp.com/susannebuhl.dk/wp-content/uploads/2016/06/Foto-Susanne-Buhl-store-badedag-Hornb%C3%A6k-2016-9615-270x300.jpg

Alle får udleveret en klovnenæse på Store Badedag – som Danske Hospitalsklovne også har udnævnt til Spred Glæde Dag. Foto: Susanne Buhl.

Igen i år deles der på Store Badedag klovnenæser sponsoreret af den lokale virksomhed Lirum Larum Leg ud til alle – det viste sig nemlig sidste år at være en effektiv måde at tælle antallet af deltagere – og så støtter Store Badedag samtidig De Danske Hospitalsklovne. Og danske hospitalsklovne har koordineret eventen med deres nationale ”Spred Glæde Dag”, hvor de opfordrer danskerne til at tage en rød næse på og sprede glæde omkring sig.

Deltagelse i Store Badedag er gratis og man skal blot møde op. Man er velkommen til uforpligtende at tilmelde sig Facebook-begivenheden ”Store Badedag 2017 – Hornbæk hopper i havet”. Det giver arrangørerne en god ide om, hvor mange, der møder op på stranden. Indtil nu er over 100 tilmeldt og over 250 har vist interesse for arrangementet.

”Siden starten for fire år siden har hornbækkerne hvert år slået rekord i antal deltagere. Det håber vi også kommer til at ske i år,” lyder det optimistisk fra fotograf Susanne Buhl og journalist Lotte Lund, der står for arrangementet på vegne af Hornbæk Turistforening.

Så KOM til Hornbæk den 23. juni – det bliver sjovt!

 

Storebadedag_60x80

Praktisk information:

Tid: 23. juni 2017 kl. 15-17. Aktiviteter for både børn og voksne på stranden fra kl. 15 – kl. 17 går alle fremmødte i vandet samtidig med nedtælling af Vivienne McKee.

Sted: Hornbæk Strand ved Sunspot (Veststranden – også kendt som Københavnerstranden eller Siliconestranden)

Deltagelse er gratis og for alle – tilmelding mulig på Facebook-begivenheden

Store Badedag 2017 – Hornbæk hopper i Havet

Uge 31 Hornbæk kalder: Aktørmøde i sognehuset i morgen onsdag kl. 18

unspecified.jpg

Uge 31 Hornbæk vender tilbage i – uge 31! Glæd jer – og vær med i fællesskabet. Foto: Uge 31 Hornbæk.

Man begynder at mærke, at dagene er blevet længere. Og ja, der er faktisk ikke så længe til det er sommer i Hornbæk! Et af højdepunkterne er naturligvis Uge 31 Hornbæk. Ugen, hvor byen summer af aktive og glade mennesker på vej til aktiviteter som zumba på stranden, tennis eller det kan være, at de suser af sted på mountainbike. Men det slags sker jo ikke af sig selv, og en af forklaringerne på Uge 31 Hornbæks store succes har været den stærke opbakning fra hele byen – fra foreningslivet, fra frivillige og fra handelslivet.

Nu skal vi til det igen. Projektgruppen indkalder alle, der kunne tænke sig at være med på holdet til møde i morgen, onsdag den 1. marts kl. 18 i Sognehuset på Kirkevej i Hornbæk. Projektgruppen består indtil videre af formanden for Hornbæk Turistforening Olav Berntsen, formand for Havnefesten Palle Mandrup og iværksætter Frederik Lindberg.

Alle med interesse for at bidrage og/eller gerne vil stå for events til Uge 31 Hornbæk er velkomne.

Der er allerede flere, der har tilmeldt sig Uge31. Her kan nævnes Hornbæk Kroket, Københavns Fægteklub, Hornbæk Tennis, Hornbæk Vinterbadelaug, Yoga.nu, Pilates4you og Lirumlarumleg.

Foruden at møde op til mødet i morgen, kan aktører tilmelde sig via Uge 31s hjemmeside her

I år bliver Uge 31 Hornbæk noget helt særligt, fordi Word Cup Beach Polo vender tilbage. I ugen op til Uge 31 afholdes Hornbæks traditionsrige og fantastiske havnefest og Hornbækløbet. Sidstnævnet står Hornbæk Rotary for. Og i øjeblikket forhandles der om at få danmarksmesterskaberne i stand up paddling (SUP) til Hornbæk ligesom en stor beach volley turnering forventes at blive placeret i Danmarks hyggeligste badeby. Mon ikke også Gadeteaterfestivalen kommer forbi.

Læs mere om årets udgave af Uge 31 Hornbæk på hjemmesiden her

 

 

 

 

Vigtig information til hundeejere om Blå Flag og Hundestranden

hundivandkantweb

Hornbæks strande har gjort byen til et af Danmarks mest eftertragtede steder at holde ferie – og gå i vandet. Sandet er hvidt, vandet er klart og over det hele vajer det Blå Flag, som et internationalt kvalitetsstempel, der garanterer, at en tryg og ren badeoplevelse for både børn og voksne.

Kun tre procent af Danmarks strande lever op til at få Blå Flag status – 97 procent behøver med andre ord ikke følge reglerne.

Derfor er det vigtigt for byen, at alle bakker op om Det Blå Flag. Det gælder også hunde- og dyereejere, der må respektere Blå Flag-reglen om, at der IKKE må opholde sig hunde eller andre husdyr(!) – på Blå Flag-stranden. Heller ikke selv om hunden er i snor.

I Hornbæk gælder denne regel i en zone, der går fra Hornbæk Havn til 2. Tangvej vest for Hornbæk havn i perioden 1. juni til 1. oktober 2016.

For også at give hundene en chance for at komme i vandet, er der i år på forsøgsbasis lavet hundestrand på stranden øst for Hornbæk Havn – det vil sige ud mod plantagen med markeringer, som viser, hvor hundeejerne kan lufte deres hunde.

På hundestranden gælder naturligvis de samme regler som for Naturstyrelsens hundeskov:

Her må du lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har “fuldt herredømme” over hunden, dvs. helt svarende til hundelovens bestemmelser om “fuldt herredømme”.

“Fuldt herredømme” betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Jeg vil gerne opfordre alle i Hornbæk til at dele denne blog, så ingen i byen kan være i tvivl om reglerne. Vi har desværre set, at mange hundeejere ikke har været klar over reglerne, men hvis vi hjælper hinanden, sikrer vi, at vi kan beholde vores Blå Flag.

Jeg skal på vegne af Hornbæk Turistforening på forhånd sig TAK FOR HJÆLPEN!

 

 

 

Få overblik over Uge 31 i Hornbæk på Citybook.dk

11642094_1129366997079065_380534503_o

De unge hornbækkere Frederik Lindberg (t.v.) og Jonathan Rantzau (t.h.), som står bag Citybook.dk, har gjort det omfattende program med mere end 120 gratis aktiviteter tilgængeligt på computer, mobiltelefon og tablet. Foto: Uge 31 i Hornbæk.

Når badebyen Hornbæk i Nordsjælland i Uge 31 byder alle udenfor til mere end 120 gratis aktiviteter for aktive børn og voksne i alle aldre, har det aldrig været lettere at overskue det omfattende program.

Programmet er også i år trykt som brochure, der kan hentes på blandt andet de lokale biblioteker og turistinformationen i Hornbæk og Helsingør. Men for første gang er programmet også tilgængeligt i den digitale tjeneste Citybook.dk med informationer om dato, tid og sted og andre relevante informationer.

Citybook er en nyskabelse, som samler Hornbæk på nettet. Citybook er gratis og kan tilgås fra både computer, mobiltelefon og tablet via nettet.

Bag Citybook står de to unge hornbækkere Frederik Lindberg og Jonathan Rantzau. Med tiden håber de unge iværksættere at kunne udbrede Citybook-konceptet til andre lokalsamfund i Danmark.

– Vi har begge boet i Hornbæk hele vores liv, og selv om byen ikke er så stor, sker der rigtigt mange ting, eksempelvis Uge 31. Citybook.dk er opstået ud fra ønsket om at gøre i første omgang vores eget lokalsamfund mere gennemsigtigt, siger Frederik Lindberg, stifter af Citybook.dk.

I Citybook finder man foruden Uge 31 programmet også information om alle byens erhvervsdrivende, de lokale foreninger, kulturtilbud, arrangementer og meget mere.

– Citybook er særdeles relevant og bruges allerede af mange i byen. Den er et modtræk til det stigende antal danskere , der over de næste 30 år er forudset til at forlade de små bysamfund og flytte til storbyen, der lokker med attraktive job, rige uddannelsesmulig­heder og spændende kulturtilbud. Citybook ønsker at gøre det klart, hvad netop de mindre bysamfund byder på, siger Frederik Lindberg.

Det er tredje år i træk, at Hornbæk er klar til Uge 31, der sidste år blev kåret af VisitNordjylland som et af Danmarks bedste kystturisme-koncepter.

FAKTA OM UGE 31:

redused

Uge 31 i Hornbæk er en uge for ikke-atleter, som gerne vil holde ferie og være aktive sammen med familie, venner og andre sportsinteresserede – i fantastiske omgivelser.

Det er en uge, hvor man kan starte dagen med yoga på stranden eller running pilates i skoven, tage en golftur i klitterne om formiddagen, fodbold-fitness om eftermiddagen og slutte aftenen af med dans på molen… mulighederne er mange og dagene fyldt med sunde aktiviteter.

Alle aktiviteter er gratis og tilmelding ikke nødvendig. Tilmelding til de enkelte begivenheder på Facebook er kun til eget brug og gælder ikke i forhold til aktiviteter, hvor der er begrænset deltagerantal eller kræves tilmelding via telefon el.lign.

Uge 31 er forankret i Hornbæk Turistforening og er drevet af frivillige kræfter.

Helsingør Kommune har bidraget med tilskud og P20 solbeskyttelse er hovedsponsor for Uge 31 i Hornbæk 2015.

Se Uge 31 i Hornbæk-programmet på Citybook.dk

Du kan også følge med i Uge 31 på Facebook-siden ’Uge 31 i Hornbæk’

Rekordmange tilmeldt Store Badedag – du kan også være med!

I år bliver vi endnu flere - og det bliver endnu sjovere... Foto: Susanne Buhl.

I år bliver vi endnu flere – og det bliver endnu sjovere… Foto: Susanne Buhl.

Med over 300 tilmeldte alene på Facebook-begivenheden ‘Den Store Badedag i Hornbæk’ ser alt ud til at rekorden fra 2014 på 735 friske badedyr bliver slået med flere længder. For der var ‘kun’ cirka 230 tilmeldte sidste år.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage – bare mød op. Du må meget gerne tilmelde dig på Facebook her

Arrangørerne håber da også, at solen vil skinne på Hornbæk Strand på fredag den 26. juni kl. 15-17, hvor Store Badedag løber af stablen. Kl. 15 åbner et lille strandmarked på Hornbæk Strand ved SunSpot og kl. 17 overlader vinterbaderne officielt havet til sommerbaderne.

Det er her ved SunSpot for enden af A.R. Friis Vej, vi mødes til Store Badedag. Foto: Christina Uldahl.

Det er her ved SunSpot for enden af A.R. Friis Vej, vi mødes til Store Badedag. Foto: Herluf Holdt.

På strandmarkedet kan man som altid møde Bichoy Tadros som vil stå klar med både noget at spise og noget at drikke. Bichoy er forpagteren af strandens iskiosk. Han er oprindeligt fra Ægypten, og han søgte om lov til at overtage iskiosken, fordi den omgivet af sol, sand og hav mindede ham om sit hjemland. Bichoy er altid klar med et smil og god service, og af samme grund modtog han tidligere på året Hornbæks Turistpris 2015, som uddeles af Hornbæk Turistforening.

Carsten Rex har også fået lavet sin egen Rex Wine, som han sælger i både rød og hvid. Foto: Lotte LUnd

Carsten Rex har også fået lavet sin egen Rex Wine, som han sælger i både rød og hvid. Foto: Lotte LUnd

Rexwine ved Carsten Rex, der i foråret slog dørene op til den skønneste, lille vinbutik og gårdhave bag det tidligere Nordea – nu Paradis Is, vil og gerne gøre dagen til noget særligt. Han vil fra sin egen bod servere gratis smagsprøver på en række af de vine, som han selv importerer fra udvalgte vingårde i Europa. Læs mere om Rexwine her

Hornbæk Turistforenings nye logo: I love Hornbæk - hjertet er omridset af Hornbæk Sø.

Hornbæk Turistforenings nye logo: I love Hornbæk – hjertet er omridset af Hornbæk Sø.

Bibliotekets Turistinformation rykker fredag også ned på stranden og vil stå klar med information om alt det, der kommer til at ske i Hornbæk, denne sommer. Det bliver efter alt at dømme den mest aktivitetsrige højsæson i mands minde. Hornbæk har for alvor sagt farvel til krisen! Turistforeningen vil desuden have premiere på den nye ‘I love Hornbæk’-t-shirt med Turistforeningens nye logo. Det vil være muligt at købe t-shirten fra på fredag i Turistinformationen. Turistinformationen vil også uddele visitkort fra Il Vero Siciliano, den nye italienske restaurant på Øresundsvej, som ved fremvisning af visitkortet vil give rabat på pizzaslices.

Frederik Lindberg (t.v.) og Jonathan Rantzau - drengene bag Citybook. Foto: Susanne Buhl.

Frederik Lindberg (t.v.) og Jonathan Rantzau – drengene bag Citybook. Foto: Susanne Buhl.

De mange deltagere vil også få mulighed for at lære de unge iværksættere bag byens nye digitale telefonbog ‘Citybook Hornbæk’ bedre at kende. De unge iværksættere Frederik Lindberg og Jonathan Rantzau vil arrangere en lounge, hvor de vil fortælle om deres tiltag, hvor man finder både kalender og kontaktinfo m.m. på stort set alt i Hornbæk. Se Citybook Hornbæk her

Hornbækker Mette Clemmensen og træner Lotte Søjborg. Foto: Familie-Journalen.

Hornbækker Mette Clemmensen og træner Lotte Søjborg. Foto: Familie-Journalen.

Og sidst men ikke mindst vil træner Lotte Søjborg fra træningscentret Your Healthy Life, som har forvandlet adskillige Hornbæk-kvinders figur og formkurve, give en gratis omgang cross fit-inspireret træning til alle, der har lyst til at være med.

Læs her hvordan Lotte forvandlede Hornbæks Mette Clemmensen fra selvudråbt sofakartoffel til at synes motion er sjovt! Du kan møde Mette og nogle af de andre, der har fundet ny energi i træningsfællesskabet på stranden på fredag. Læs mere om Your Healthy Life her

Vi skal naturligvis ikke glemme, at Hornbæk Vinterbaderlaugs eget kor synger kl. 16.45 og den officielle badesæson går i gang kl. 17.

Store Badedag er arrangeret af frivillige i Hornbæk på vegne af Hornbæk Turistforening. Jeg vil anbefale alle at melde sig ind i denne lille forening, som med flere medlemmer ville kunne gøre endnu mere for turismen i byen.

Læs mere om Hornbæk Turistforening og se den flotte nye hjemmeside her

Hornbæk-sommeren sættes i gear i næste uge!!!

Lyset er tilbage. Farverne er tilbage. Solen er nogen gange tilbage. Hornbæk-sommeren er ved at komme op i omdrejninger, og næste uge starter det for alvor med indvielse af nye volley-net og fodboldmål på stranden, Sankt Hans og ikke mindst Store Badedag!

INDVIELSE AF NYE FODBOLDMÅL OG VOLLEYNET PÅ HORNBÆK STRAND

Uge 31 i Hornbæk er for alle. Foto: Uge 31.

Der bliver aktivitet og sjov på Hornbæk Strand hele sommeren.. Foto: Uge 31.

Søndag den 21. juni 2015 kl. 14 indvies de nye volley-net og fodboldmål på Hornbæk Strand. Der vil være en lille fodboldturnering for børn og is fra Iskagehuset til dem, der stiller op. Bichoy og Sunspot give så sodavand, hvis nogen er frisk på at spille strandvolley. Der er som nogle har bemærket også blevet opsat bøjer til kystsvømmerne.

Bøjer, volley-net og -bolde er finansieret af Hornbæks Rotary, som har givet 5.000 kr – en del af overskuddet fra sidste års Hornbækløb. Livredder-John, Jens og Lise Bertram har taget initiativet. Fodboldmål og -bolde er doneret af Christian Uldahl fra Uldahls Begravelsesforretning.

SANKT HANS PÅ HORNBÆK STRAND

En af de aftner, hvor hornbækkerne mødes på stranden er som her til Sankt Hans. Sådan burde det være oftere. Foto: Lotte Lund

Hornbækkerne mødes traditionen tro også i år til Sankt Hans på byens smukke strand lige vest for havnen. Foto: Lotte Lund

Tirsdag den 23. juni 2015 fejrer hele Danmark Sankt Hans. Men det bedste sted at fejre det, er naturligvis i Hornbæk, hvor de lokale foreninger traditionen tro sørger for molebar, musik på molen, båltaler, fakkeloptog, midsommersang og skrigende hekse.

Programmet ser sådan ud:

Kl. 20.00: Molebaren åbner

Kl. 20.30: Musik på molen ved Leif Hauge Christensen

Kl. 21.45: Velkomst ved Jørgen Haagen Nielsen på vegne af arrangørerne. Derefter båltale ved formand for HIF og medlem af Helsingør Kommunes byråd, Peter Poulsen.

Fakkeloptog til bålet ved 7. klasserne fra Hornbæk Skole.

Arrangørerne bag Sankt Hans er Hornbæk Havn, Hornbæk Havneforening, Hornbæk Bådeklub, Hornbæk Turistforening og Hornbæk Handelsstandsforening.

Læs mere på Hornbæk Havns hjemmeside

På StrandPavillonen gæsteoptræder denne aften selveste Lille Palle.

Læs mere på StrandPavillonens hjemmeside

STORE BADEDAG

Sådan så det ud sidste år, da Hornbæk åbnede badesæsonen med Store Badedag. Foto: Susanne Buhl.

Sådan så det ud sidste år, da Hornbæk åbnede badesæsonen med Store Badedag. Foto: Susanne Buhl.

Fredag den 26. juni åbner Hornbæk Turistforening igen i år  badesæsonen med manér.

Hornbæk Turistforening inviterer ALLE, både hornbækkere og tilrejsende, til at hoppe i havet og få en helt fantastisk, frisk start på sommeren.

Det sker den dag, hvor skolebørnene får sommerferie, og hvor livredderne er på plads med at sørge at sikkerheden.

Program:

Sted: Ved SunSpot og livredderne (Vestre Strand for enden af A.R.Friis Vej)

Kl. 15.00: Pladsen åbner med et lille strandmarked

– Rexwine byder på lækre smagsprøver af egne vine

– Lad hele familien blive udfordret af træner Lotte Hornemann Søjborg fra træningscentret Your Healthy Life.

– Mød drengene bag City Book i deres strandlounge og se, hvor man i dag kan finde alt, hvad der er værd at vide om Hornbæk ét sted.

– Hornbæk Bibliotek og Turistinformationen uddeler materiale om alle de skønne tilbud til børn og voksne, som sommeren i Hornbæk byder på. Få et visitkort fra resturant Il Vero – og få rabat på pizzaslices på hjemvejen.

– Iskagehuset på Havnevej giver 20 procent på is, hvis du kommer i badetøj.

Kl. 16.45: Hornbæks eget Vinterbaderkor synger til samling

Kl. 17.00: Hornbæk hopper i havet

Kl. 1730: Slut

Tiderne ligger fast, men programmet er stadig under udvikling.

Deltagelse er gratis!

Tilmeld dig allerede nu! Invitér gerne dine venner og slægtninge, dit fodboldhold, dine arbejdskolleger eller, hvem du gerne vil have med til at blive en del af denne livsbekræftende begivenhed.

Sidste år var vi 735, der gik i havet på én gang – og slog samtlige kystbyer i Danmark af banen! Det blev en født klassiker. Vi er nu 290 tilmeldte på Facebook, men vi satser på, at endnu flere møder op og slår fast, at Hornbæk bare er Danmarks dejligste og mest aktive badeby.

Bag arrangementet står Hornbæk Turistforening. Arrangørerne er Susanne Buhl, Jens Tellramm-Thrane og Aase Kjær og Lotte Lund.

Tilmeld dig gerne på Facebook-begivenheden Den Store Badedag i Hornbæk

Klar til folkefest i Hornbæk – hele byen hopper i havet

Turistforeningens formand Olav Berntsen er klar til at give stafetten videre. Torsdag afsløres det, hvilken kystby, som Hornbæk har valgt at udfordre.

Turistforeningens formand Olav Berntsen er klar til at give stafetten videre. Torsdag afsløres det, hvilken kystby, som Hornbæk har valgt at udfordre.

Alt tegner på, at der bliver folkefest i Hornbæk torsdag den 19. juni 2014  kl. 17, når byens borgere tager imod udfordringen og hopper i havet på byens hvide sandstrand på Sjællands nordkyst.

I skrivende stund er 273(!) meldt til begivenheden Hornbæk hopper i Havet via Facebook alene. 94 har skrevet, at de måske kommer, så selvfølgelig gør de det, sammen med alle dem, der har læst om det hos Bagt, Søstrene Olsen, Hornbæks Skibshandel og alle de andre, der har været med til at sprede det gode budskab. Helsingør Dagblad bringer for eksempel historien på forsiden med et flot billede af Turistforeningens formand Olav Berntsen. Avisen er godt nok komme til at skrive, at det er Frederikshavn, der har udfordret os, men det er altså SKAGEN.

Samlet betyder det, at Hornbæk Turistforening er meget tæt på målet, men at der stadig er brug for flere tilmeldinger, hvis Hornbæk skal slå de skøre skagboer for alvor! Så ryd kalenderen og kom ned på Hornbæk Strand til folkefest på torsdag kl. 17. Her vil det også blive afsløret, hvilken ny kystby, som Hornbæk giver stafetten videre til. Ifølge den aktuelle vejrudsigt bliver torsdag også den sidste varme dag i denne omgang. Nu plejer disse dystre udsigter jo ikke at gælde her i Hornbæk men det er nu endnu en god grund til ikke at misse denne begivenhed.

Programmet for Hornbæk hopper i Havet ser sådan ud:

Så er der et program for Hornbæk hopper i Havet

Mødested og tid: Turiststranden ved Sunspot, torsdag den 19. juni kl. 17-18.30 (Cirka tider)

Kl 16.45: Tælleslusen åbnes – der opfordres til god køkultur ellers ender det i kaos!

Kl. 17.00: Velkommen ved Turistforeningen – det afsløres, hvilken kystby Hornbæk udfordrer!

Kl. 17.15 Fælles nedtælling til Hornbæk hopper i Havet.

Kl. 17.30 Strandbar på Det Fedtede Hjørne – billige sodvand, grillpølser og is til de sultne. Hornbæk Vinterbaderlaug underholder med sange fra deres vinterbadersangskat på tagterrassen.

Kl. 18.30 Tak for i dag.

Alle er velkomne! Vi håber på 372+ glade hornbækkere i alle aldre. Gerne i sjovt badetøj!

– VI SKAL IKKE TIL SKAGEN OG PILLE REJER, lyder budskabet fra Hornbæk.

Du kan tilmelde dig Hornbæk hopper i Havet her

Alle er velkomne!!

Hornbæk hylder de danske EM-bronzevindere som forbilleder

Stina Lykke Petersen som er udtaget til UEFAs All Stars-hold er en af de fire landsholdsspillere, som kommer til Hornbæk Havn på søndag kl. 20.

Landsholdets keeper Stina Lykke Petersen som er udtaget til UEFAs All Stars-hold er en af de fire landsholdsspillere, som kommer til Hornbæk Havn på søndag kl. 20. Foto: Anders Kjærbye/fodboldbilleder.dk

Søndag den 4. august afsluttes Hornbæk Uge 31 med Moleræs på Hornbæk Havn og eksklusivt besøg af 4 spillere fra Danmarks kvindefodboldlandshold, der netop har vundet bronze ved EM i Sverige. De fire spillere er en række af landsholdets helt store profiler Theresa Nielsen, Mia Brogaard, Christina Ørntoft og keeper Stina Lykke Petersen. Sidstnævnte er den ene af de to danske spillere, der netop er blevet udtaget til det europæiske fodboldforbunds All Star-hold. Alle er velkomne og det er gratis at deltage.

Hvor andre kystbyer i sommermånederne holder ’Uge 2900’, også kendt som Hellerup-ugen med fest på menuen, har Hornbæk i uge 31 – dedikeret til byens postnummer ’3100’, summet af sport, sundhed og velvære for børn og voksne i alle aldre.

Programmet har budt på yoga og fitness på stranden, hav-kajak, pulsing pilates på havnen, tango på molen, strandgolf, vandski, løberuter man kan løbe med ’de lokale’, rundvisninger på cykel, tennis i form af en mini-Hornbæk open og meget, meget mere.

– Det har været en fantastisk uge. Nu afslutter vi den gode oplevelse med stil. Kvindelandsholdet repræsenterer det bedste inden for sport kombineret med en sund og aktiv livsstil. De er seje piger, der balancerer arbejde og familie ved siden af sporten. Alligevel formår de at blive blandt de bedste i verden. Hele byen ser frem til at hylde dem. Og samtidig ser vi det som et stort klap på skulderen til de mange frivillige i Hornbæk Uge 31, at de fire spillere, der til daglig spiller for Brøndbys 3F liga kvinder har sagt ja til at komme og deltage i vores afslutning, siger Lotte Lund, medarrangør.

Moleræset er en stolt Hornbæk-tradition, hvor hele byen tager sit pæne tøj på og samles på molen i byens hyggelige havn på spidsen af Nordsjælland.

Nu er det ikke kun i uge 31, at Hornbæk er en by, hvor sport og en aktiv livsstil spiller en stor rolle i hverdagen. Hornbæk IF var i år blandt andet vinder af DM i foreningsudvikling for den ledelsesmæssige indsats i en forening med 3.400 medlemmer. Et tal, der viser, at et meget stort flertal af byens fastboende indbyggere er aktive i idrætsforeningen. (Officielt indbyggertal er 3.494 – om sommeren bor her desuden 35.000 sommergæster.) Også fodbold spiller en stor rolle i Hornbæk. Blandt andet blev U9-fodboldpigerne tidligere på året Landsmestre i deres aldersgruppe.

De fire fodboldspillere kommer til Hornbæk kl. 18, hvor de er inviteret til at spise på Strand, en af byens førende restauranter.

For at gøre Moleræset ekstra festligt åbner en nybygget mobil ‘Uge 31 molebar’ søndag kl. 20. Har kan man købe ’bobler’ til voksne og Faxe Kondi til børnene. Der er rabat på ‘boblerne’, hvis man selv medbringer champagneglas. Fodboldpigerne ankommer også på havnen omkring kl. 20.

Efter en hyldestceremoni og tale ved Randi Michaelsen, æresmedlem i Hornbæk IF, vil de fire fodboldspillere skrive autografer.

Endelig vil næstformand i Hornbæk Turistforening, Ann Christin Marth, der har været initiativtager til Hornbæk Uge 31, runde ugen af og takke de mange frivillige og sponsorer.

Hornbæk Koret runder aftenen af og synger solens sidste stråler ned med et udvalg af danske sange.

– Hornbæk har endnu en gang vist, at når vi rykker i fællesskab, kan alt lade sig gøre heroppe. Det gælder både frivillige og sponsorer, siger Lotte Lund.

Til daglig balancerer landsholdspiller Mia Brogaard familie, arbejde og sport. Søndag aften kommer hun til Hornbæk. Foto: Per Kjærbye/fodboldbilleder.dk

Til daglig balancerer landsholdspiller Mia Brogaard familie, arbejde og sport. Søndag aften kommer hun til Hornbæk. Foto: Per Kjærbye/fodboldbilleder.dk

 

PROGRAM FOR MOLERÆS – OFFICIEL AFSLUTNING PÅ HORNBÆK UGE 31 (CIRKATIDER):

Kl. 18.00: Landsholdskvinder ankommer til Hornbæk og spiser middag på Restaurant Strand

Kl. 20.00: Mobil ‘Uge 31 molebar’ sponsoreret af Hornbæk Skibshandel, Hornbæk Trælast og tømrermester Kim Lykkegaard åbner på Hornbæk Havn. Der er rabat, hvis du selv medbringer dine champagneglas!! (SuperBrugsen har nemlig ikke det store lager). Det er også helt i orden selv at medbringe eventuelle drikkevarer etc. Landsholdskvinderne ankommer på havnen.

KL. 20.30: Velkommen ved Lotte Lund.

Kl. 20.35 Hyldest af de danske landsholdskvinder ved Randi Michaelsen, æresmedlem af Hornbæk IF. Hornbæks fodboldpiger overrækker blomster fra Ilse Jacobsen Hornbæk og champagne fra Restaurant La Vista. De fire spillere, Theresa Nielsen, Mia Brogaard, Christina Øyangen og Stina Lykke Petersen skriver autografer.

Kl. 20.50 Ann Christin Mahrt, næstformand i Hornbæk Turistforening og initiativtager til Hornbæk Uge 31, runder ugen af og takker de mange aktive.

Kl. 21.00 Hornbæk Koret synger udvalgte sange inkl. et par fællessange

Kl. 21.11 Solen går ned over Hornbæk. Landsholdskvinderne afslutter aftenen med et glas champagne på Restaurant La Vistas balkon.

Et par links om Hornbæk Uge 31: 

Officiel Hornbæk Uge 31-programside:

http://www.visitnordsjaelland.dk/tellus-product/801242

Link til Facebook-siden Hornbækugen:

https://www.facebook.com/Uge31Hornbaek?filter=3

Politiken: Hornbæk laver en pendant til Tisvildes pendant til Skagen-ugen:

http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE2030425/hornbaek-laver-en-pendant-til-tisvildes-pendant-til-skagen-ugen/

%d bloggers like this: