Hornbæk Blog

Bloggen for alle, der elsker Hornbæk

Tag: borgermøde

Hornbæk finder fælles stemme om helhedsplan på borgermøde

IMG_9366.JPGBorgermødet tirsdag den 27. november 2018 i sognehuset ved Hornbæk Kirke endte med enstemmig opbakning og klapsalver til ledelsen af Lokalt Samvirke til at gå videre med arbejdet med at samle Hornbæk, så byen taler med én stemme i den kommende dialog med Helsingør Kommune om en helhedsplan for byen.

Op mod 50 personer deltog i borgermødet den 27. november 2018 i sognehuset i Hornbæk. Mødet blev ledet af Lokalt Samvirkes nye formand, arkitekt Susanne Kongsted. Hun var flankeret af de to øvrige medlemmer af Lokalt Samvirkes forretningsudvalg, Jørgen Grumstrup og Peter Storminger. Ordstyrer var Jørgen Haagen, bestyrelsesformand i Hornbæk havn.

Susanne Kongsted fremlagde de ideer og input, der over de seneste måneder er blevet indsamlet fra borgere samt Hornbæks rige foreningsliv, der er samlet under Lokalt Samvirke.

Først gennemgik hun Hornbæk Turistforenings input, som trak på anbefalinger fra projektet ”Den danske riviera”, som blev gennemført i årene 2012-2014 med henblik på at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i de danske kystbyer. Der blev i projektet udviklet en potentialeplan for Hornbæk ned titlen “Hornbæk i verdensklasse”. Den gang handlede det om at Hornbæk skulle realisere sit internationale potentiale og blive de købestærke turisters foretrukne badeby på den danske riviera.

(Læs Turistforeningens input fuld længde nederst i bloggen – se bilag 1)

Der kom ikke så meget ud af rapporten, som mange havde håbet. Fra Helsingør Kommunes side er det eneste synlige den halve strandpromenade ved Det Fedtede Hjørne. Rapporten havde anbefalet, at der blev lavet en strandpromenade, der gik fra havnen til Sunspot. Frivillige har sørget for at Uge 31 er blevet en signatur-event for Hornbæk. En meget omtalt solnedgangstrappe er aldrig blevet til noget.

Behov for en arkitektkonkurrence

Inspirationsbilleder fra Marielyst på Falster.

I Turistforeningens input indgår også inspiration fra byen Marielyst på Falster. I 2013 udskrev Guldborgsund Kommune i samarbejde med Realdania samme år en arkitektkonkurrence om fornyelse af byen. Resultatet, som stod færdigt i 2015, gav byen en ny sammenhæng, et nyt torv samt et strandstrøg, der er blevet en stor succes. Lokalt Samvirke og Turistforeningen er enige om at det tilsvarende er nødvendigt med en arkitektkonkurrence for at løfte en helhedsplan for Hornbæk op på det niveau, hvor den hører hjemme.

Målet med en sådan konkurrence er at skabe identitet og sammenhængskraft i både by- og destinationsudviklingen.

”En positiv udvikling i turismen afhænger af et levende Hornbæk. Og et levende Hornbæk afhænger af en positiv udvikling i turismen,” lød det fra Turistforeningen.

Som svar på et spørgsmål vedr. prisen for en arkitektkonkurrence svarede Susanne Kongsted, at man skulle regne med, at den kostede en million kr., men at det var et beløb, man kunne søge om støtte om hos fonde som eksempelvis Realdania.

Hornbæk Turistforeningen erklærede sig i sit input positiv over for en helhedsplan for Hornbæk, hvis Helsingør Kommune denne gang er parat til at sætte en massiv investering bag. Turistforeningen udtrykte i den sammenhæng – som det også blev sagt fra flere sider på mødet – at det kan blive svært endnu en gang at mobilisere lokalt engagement. Det vil kræve, at Helsingør Kommune overbeviser hornbækkerne om, at de denne gang mener det seriøst.

Susanne Kongsted præsenterede derefter ideer og forslag fra byens øvrige foreninger.

(Se Lokalt Samvirkes dokument med de input fra foreninger og borgere, der blev uddelt på mødet, nederst i bloggen – bilag 2)

Disse borgeres og foreningers ønsker og overvejelser var delt ind i følgende underpunkter:

 • Hovedgaden
 • Havn
 • Strand
 • Hornbæk Sø
 • Passager
 • Andet

Susanne Kongsted slog fast, at det fremadrettet bliver nødvendigt med en prioritering blandt de fremsatte ønsker.

Herefter overgik mødet til debat.

Konstruktiv debat

Kommentarerne til det arbejde, der er udført indtil videre omkring helhedsplanen i Lokalt Samvirke og Hornbæk Turistforening var meget positive. Der var derimod en del skepsis omkring, hvad man kunne forvente fra Helsingør Kommunes side.

Det blev fra flere sider efterspurgt, at Lokalt Samvirke bliver bedre til at kommunikere og gøre sig synlig. Flere havde forsøgt at finde svar på, hvad Lokalt Samvirke egentlig er, men der er ikke noget information offentlig tilgængeligt udover et cvr-nummer. Informationsbehovet vil Lokalt Samvirke nu forsøge at finde løsning på ved for eksempel at få lavet en hjemmeside eller Facebook-gruppe.

Der blev fra repræsentant for HIF Lars Vindahls side gjort opmærksom på, at det var vigtigt at huske, at Hornbæk ikke bare handlede om bymidten, men strakte sig ud til både til plantagen, Horneby og Saunte. Og at turisme i Hornbæk ikke kun handlede om stranden. Han kom konkret med forslag om bedre cykelstier, ridestier, udvidede idrætsanlæg, der også var tilgængelige for turister, eksempelvis en idrætslegeplads og en svømmehal.

Flere andre var inde på ideen om, at en svømmehal ville være et vigtigt tilskud til at kunne tiltrække turister hele året, samtidig med at det ville komme byens borgere til gode.

Der var på mødet også generel enighed om, at helhedsplanen skal kunne rumme et eventuelt nyt kunstmuseum på minigolf-grunden, en ny indretning af det gamle Fakta i hovedgaden og en fremtidig ny indretning af hospitalet.

Øresunds placering på den nye naturkanon bør også tænkes ind i helhedsplanen – hvordan kan Øresunds nye status bidrage til markedsføringen af Hornbæk.

Til sidst på mødet blev der sat fokus på de unges ønsker for fremtidens Hornbæk. Da man ikke kan betegne nogen af de fremmødte som repræsentanter for ungdommen, blev det diskuteret, hvordan man kan få inddraget Hornbæks unge, så de også bliver hørt og kan tage ejerskab på udviklingen af byen.

Borgermødet var præget af en konstruktiv og positiv tilgang til den nye runde af planer for at skabe fremtidens Hornbæk, så det både bliver en attraktiv by at bo i og at være turist i. Det sluttede som med klapsalver og opbakning til arrangørerne fra Lokalt Samvirke.

Lokalt Samvirke og Helsingør Turistforening vil på baggrund af borgermødet indkalde til møde med Helsingør Kommune.

Bilag 1:

Borgermøde 27. november 2018 i Sognehuset, Hornbæk Kirke.

 Vedr. Hornbæk Turistforenings input til en ny helhedsplan for Hornbæk:

Den gamle badeby:

8620.jpg

Postkort fra Hornbæk “i gamle dage…”

Hornbæk var oprindeligt et fiskerleje, men udviklede sig til at være Danmarks første badeby. Omkring 1870’erne opdagede en gruppe kunstnere fra København, som blandt andet talte P.S. Krøyer og Holger Drachmann, Hornbæks særegne kultur- og naturmiljø, som de skildrede i tekst og billedkunst. Det gav hurtigt en stor tilstrømning af den tids turister til området. Fiskerlejet voksede sig derefter til en lille by, hvor antallet af sommergæster satte sit præg på boliger, erhverv og velstand.

Tidligere var man kommet til byen ved at sejle eller ved at tage over land med dagvogn via Tikøb eller Esrum. Med indvielsen af Hornbækbanen i 1906 blev byen endnu nemmere at nå for landliggerne. Nu boede man gerne på pensionater, på kroen, hotel eller i egne sommerhuse, som primært skød mod Horneby Sand øst for Hornbæk. Den nuværende Kystvej blev Danmarks første egentlige udstykning til sommerhuse.

Hornbæks indbydende badestrand gav byen et omdømme som ikke blot Danmarks første, men også landets mest mondæne badeby. Som følge af velhavende københavneres tilstrømning til byen, opstod tillige et blomstrende handelsliv – i al fald i sommermånederne. Den gamle Hornbæk Kro blev i 1935 fornyet til det fashionable Hornbæk Badehotel og her blev Hornbæk Revyen yderligere et trækplaster for landliggere og turister.[1]

Hornbæk i verdensklasse 2012-2014

Skærmbillede 2018-11-29 12.26.18.png

Forsiden af potentialerapporten “Hornbæk i verdensklasse” fra 2014.

I 2012-2014 blev projektet ”Den danske riviera” og potentialeplanen ”Hornbæk i verdensklasse[2]udført. Formålet var at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i danske kystbyer.

Projektet blev udviklet af VisitNordsjælland i samarbejde med Humlebæk-Nivå, Hornbæk, Gilleleje, Tisvilde og Liseleje. Mere end 130 erhvervsdrivende og ildsjæle fra den fem byer deltog i projektet samt de respektive kystkommuner. Projektet var finansieret af EU med et to-cifret millionbeløb.

Hornbæk blev i projektet beskrevet som et ”fantastisk sted på Den Danske Riviera” og ”et sted, der har alle muligheder for at åbne den klassiske danske badeby op mod omverdenen, de nyeste tendenser og de globale markeder”. Rapporten talte om ”udlandsdanskerens eksil”, om udviklingen fra ”fiskerby til badeby” og om en ”engageret og gæstfri helårs-by”.

Anbefalingen i rapporten var, at Hornbæk skulle realisere sit internationale potentiale og blive de købestærke turisters foretrukne badeby på Den Danske Riviera. ”Hornbæk skal tilbyde den bedste kvalitet, de mest eksklusive oplevelser og de smukkeste omgivelser. Byen skal åben sig op for de nyeste og internationale tendenser, der skal skrues op for volumen og spille på alle tangenter: I Hornbæk finder du det aktive liv, de eksklusive oplevelser og velvære i autentiske omgivelser. Her kan du forvente luksus i verdensklasse. Her lever du livet,” lød rapportens vision.

Her er rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger:Billede1.png

Billede1.png

 

 

Billede1.png

 

Billede1.pngBillede1.png

Konkret anbefalede projektet:

 • Uge 31 (gennemført af frivillige kræfter i Hornbæk)
 • En solnedgangstrapper (Ikke gennemført)
 • Strandpromenade fra havn til Sunspot (Resultat: en halvhjertet strandpromenade ved det Fedtede Hjørne)
 • Maritime events og højskole/badehotel (Havnen har været vært for flere større maritime events, men der er ikke skabt sammenhæng mellem havnen,byen og det tidligere badehotel, nuværende hospital, som snart skal sælges. Ingen ved, hvad der kommer til at ske med bygningen.

 

Udvalgte nye tiltag i Hornbæk siden rapporten:

 • Ilse Jacobsen har etableret et Kurbad med velvære og restaurant i høj klasse. Hun har også etableret flere lækre butikker, hvor hun forhandler sit eget brand.
 • To af byens førende hoteller er blevet gennemgribende renoveret med fokus på at styrke Hornbæk som både bade- og konferenceby.
 • Byen har fået en kaffebar, som har givet byen et uformelt og hyggeligt samlingssted.
 • Byens har fået en surfshop, som har etableret sig som centrum for et surfer community
 • SuperBrugsen og Netto er begge blevet gennemrenoveret og fremstår begge som lækre indkøbssteder
 • Hornbæk har fået nye gallerier og specialbutikker i høj klasse

Mange af rapporten pointerne holder endnu, selv om den overklasse-orienterede del af strategien er afløst af en noget mere uformel og low-key surferkultur – hvilket er helt i tråd med tidens aktuelle trend. Det noget pauvre udkomme fra kommunens side i forhold til de mange lokale kræfter, der blev lagt i rapporten, har medført en vis lokal skepsis blandt byens ildsjæle over for at kommunen atter vil have frivillige lokale kræfter til at trække i arbejdstøjet i forbindelse med en ny helhedsplan. Kommunen skal med andre ord på forhånd overbevise hornbækkerne om, at et eventuelt samarbejde med lokale ikke bare vil ende i en fin rapport og inden handling eller investering.

 

Inspiration til fremtidens Hornbæk: En konkurrence a la Marielyst

 Hornbæk ønsker, at en arkitektkonkurrence skal løfte en helhedsplan op på det niveau, hvor den hører til.

Hornbæk Turistforening er inspireret af udviklingen i badebyen Marielyst på Falster. Efter 100 år som populært turistmål havde – som det vel også kan siges om Hornbæk – sat sit præg på Marielyst på Falster. Derfor udskrev Guldborgsund Kommune og Realdania i 2013 en arkitektkonkurrence om fornyelse af Marielyst Torv og Strandstrøg. [3]Konkurrencen blev vundet af GHB Landskab m.fl. Projektet stod færdigt i 2015. I 2015 vandt projektet flere priser, blandt andet Dansk Landskabspris.

Inspirationsbilleder fra nyt torv og strandstrøg i Marielyst efter arkitektkonkurrence – klik på dem og se dem i større format:

Løsningen havde skabt identitet og sammenhængskraft i by- og destinationsudviklingen. Med tydelige og velfungerende hovedgreb med blandt andet Torvet blev belagt med træ, blev de mange forskelligartede bygninger og funktioner samlet – torveplads, mødested, adgangvej til stranden m.m.

Vinderprojektet pustede nyt liv i fortællingen om badehotelsidyllen og det sagnomspundne og eftertragtede liv i tæt samklang med naturen. Ved at tage udgangspunkt i byens rødder, lykkedes det at skabe en moderne kystby karakteriseret af badehotellets lette, ubekymrede stemning. Ved at forstærke dette aspekt af byens kulturhistorie – og i overenstemmelse med stedets særlige landskabelige dialekt – er det lykkedes at skabe en ”branded identitet”, der fremhæver stedets originale ånd, realiserer et nyt og skønnere torv og skaber en spændende forbindelse mellem torv og strand. 

Konklusion:

Hornbæk Turistforening er positiv over for en helhedsplan for Hornbæk. Men det kræver vilje til at gøre en massiv investering fra kommunens side.

Hornbækkerne, herunder bestyrelse og medlemmer af Hornbæk Turistforening har tidligere ofret mange frivillige kræfter på i samarbejde med kommunen, EU og andre på at løfte Hornbæk, for kun at erfare, at der ikke var ressourcer til at føre de mange planer ud i livet. Hvis ikke Helsingør Kommune i forhold til den aktuelle helhedsplan på forhånd kan overbevise hornbækkerne om, at den denne gang mener det seriøst og at man er parat til at finde de nødvendige midler, vil det blive svært at mobilisere et lokalt engagement.

Hornbæk Turistforening vurderer, at der er behov for en arkitektkonkurrence, der vil kunne skabe identitet og sammenhængskraft i både by- og destinationsudviklingen, to sider som Hornbæk Turistforening anser for at være gensidigt afhængige. En positiv udvikling af turismen afhænger af et levende Hornbæk. Og et levende Hornbæk afhænger af en positiv udvikling i turismen.

Skrevet af Lotte Lund på vegne af Hornbæk Turistforening.

[1]Hornbæk Leksikon http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Hornbæk

[2]Den Danske Riviera – Hornbæk https://www.visitnordsjaelland.dk/sites/default/files/asp/visitnordsjaelland/PDF/hornbaek_i_verdensklasse_100eksemplarer_lille.pdf

[3]https://realdania.dk/projekter/marielyst

Bilag 2: Helhedsplan for Hornbæk – Oplæg til møde i Lokalt Samvirke den 27.11.2018 kl. 19 i Sognehuset.

Skærmbillede 2018-11-29 12.07.08.pngSkærmbillede 2018-11-29 12.07.46.png

Skæve boliger i Hornbæk til debat

Skærmbillede 2016-04-20 12.24.18.png

Eksempel på en Skæv Bolig i Hillerød Kommune. Foto Hillerød Kommune.

I aften, onsdag den 20. april 2016 kl. 17 er der borgermøde på Hornbæk Skole omkring etablering af såkaldt skæve boliger ved herberget Pensionatet for enden af Per Bjørns Vej.

Det er altså nu, debatten skal tages og kommunen skal kunne garantere, at samspillet mellem de skæve boliger og det øvrige lokalsamfund ikke vil give anledning til problemer. Flere af de beboere, der kommer til at bo meget tæt på de skæve boliger, er bekymrede, erfarer Hornbæk Bloggen.

Kan kommunen garantere, at det fortsat vil være trygt for skolebørn at gå gennem plantagen til og fra skole og kan skolebørn trygt gå rundt i området i forbindelse med de mange timer, som skolen lægger i plantagen, ikke mindst efter den nye folkeskolereform?

Kan kommunen garantere, at skolen fortsat vil kunne bruge dette område som fristed og kunne lade det indgå i undervisningen uden risiko for uheldige sammenstød mellem elever og beboere, der er påvirkede af enten alkohol eller stoffer eller er direkte psykotiske.

Kan kommunen garantere, at de kommende beboeres hunde vil være under kontrol, så man kan færdes trygt i denne del af skoven?

Kan kommunen garantere, at de skæve boliger ikke giver anledning til et nyt eller større marked for stoffer?

Kvarteret omkring Hornbæk Skole huser allerede adskillige bebyggelser med socialt udsatte borgere. I juni 2013 gik en 41-årig psykisk syg mand ind på skolens område med et gevær og et baseball bat og truede børnene i skolegården. Kan kommunen garantere, at risikoen for den slags episoder øges.

Er de hjemløse selv blevet hørt i denne sag? Ønsker de at bo på her sammen med Pensionatets beboere og omvendt?

Disse spørgsmål er der mulighed for at få svar på i aften, hvis du møder op og stiller dem. Hvis kommunens ansvarlige med et politisk valgt flertal i ryggen kan svare ja til spørgsmål som disse, er der al mulig grund til at byde disse beboere velkommen til starten på et bedre liv. Hvis ikke, er der al mulig grund til at sige, at så er det en ommer.

Her kan du læse indholdet i projektbeskrivelsen “Skæve boliger i Helsingør Kommune”:

PROJEKTBESKRIVELSE
*Projektbeskrivelsens økonomiafsnit er revideret efter den byrådsbeslutningen 24.
november.
1. Baggrund
Der har i efteråret 2014 været en politisk drøftelse af behovet for etablering af Skæve
boliger i Helsingør Kommune. Byrådet i Helsingør Kommune besluttede den 24.
november 2014, at der søges om økonomisk støtte til etablering af seks permanente
boliger i forbindelse med herberget Pensionatet i Hornbæk. Til boligerne skal der
tilknyttes en social vicevært.

Skæve boliger en del af hjemløsestrategi
Helsingør Kommune fik i september måned 435.000 kr. i satspuljemidler til
implementering af hjemløsestrategien, der tager udgangspunkt i Housing First
princippet og implementering af bostøttemetoder, der har dokumenteret effekt.
Projektet løber fra 1. december 2014 til 31. marts 2016 og forankres ligeledes i
herberget Pensionatet. Helsingør Kommunes SKP-medarbejdere vil blive
inddraget i projektet i det omfang, de kommer i kontakt med borgere fra målgruppen.
Projektmidlerne er rettet mod at nedbringe antallet af hjemløse borgere. Derfor er
arbejdet med implementering af hjemløsestrategien tæt forbundet med etableringen af
skæve boliger.

2. Den politiske proces
Byrådets stillingtagen til projektet
Byrådet besluttede den 24. november at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
om økonomisk støtte til opførelse af seks skæve boliger som beskrevet i denne
projektbeskrivelse.
Afhængig af Ministeriets eventuelle støtte til etableringen af boligerne, skal et større
eller mindre restbeløb dækkes med en tillægsbevilling. Når der kommer svar fra
Ministeriet, skal der derfor lægges en ny sag for Økonomiudvalget hvori det fremgår, hvor stor en del af udgifterne Helsingør Kommune selv skal dække, hvis boligprojektet
realiseres.

3. Behov for boliger til lille gruppe hjemløse
Ved sidste hjemløsetælling i uge 6 i 2013 havde Helsingør 52 hjemløse – en stigning på
8 i forhold til 2 år tidligere. På opgørelsestidspunktet opholdt der sig 11 borgere på
herberget Stubben, 10 borgere på Pensionatet i Hornbæk og 5 på herberg uden for
kommunen, hvilket betyder, at de resterende 26 borgere opholdt sig på gaden og rundt
omkring hos venner. Tallene viser et øjebliksbillede, og er forbundet med en vis
usikkerhed.

Det vurderes, at de fleste af de 52 borgere kunne bo i et almindeligt boligområde. Der
vil dog løbende være en mindre gruppe på ca. 10 borgere, der pga. deres adfærd ikke
kan bo i et almindeligt boligområde og heller ikke passer ind i et botilbud. Det er denne
gruppe, der kan have fordel af at bo i en såkaldt Skæv bolig.

Projektets formål og målgruppe
Formålet er at tilbyde en lille gruppe stærkt udsatte hjemløse en permanent bolig og
dermed mulighed for et styrket netværk samt bedre sundhed og mestring af hverdagen.
Målgruppen kan beskrives som de svageste i samfundet. De er ofte aktive misbrugere af
enten alkohol eller stoffer, mange har en sindslidelse, og i nogle tilfælde er der tale om
dobbeltdiagnosticerede; altså borgere med flere diagnoser. Der er tale om mennesker
med komplekse sociale og psykiske problemstillinger, misbrug og ringe sociale
kompetencer. Det betyder, at de har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber og derved
fungere i kommunernes øvrige tilbud. Endvidere har mange i målgruppen ingen eller
negativ erfaring med at bo i almindelige boliger.

Disse borgere flytter typisk rundt mellem forskellige herberg, der også har svært ved at
inkludere dem. I perioder opholder de sig på gaden i Helsingør.

Aktuel forskning af Housing First viser, at antallet af hjemløse falder, hvis målgruppen
tilbydes passende boliger, der kan betales med kontanthjælpsydelsen. Erfaringerne
viser også, at trygge rammer og en fast bolig stabiliser den hjemløse borger både
psykisk og fysisk, og forebygger dermed en helbredsmæssig forværring.

Derudover kan en permanent bolig:
– medvirke til at bryde isolation og understøtte mulighederne for at opbygge
sociale netværk og/eller mulighed for deltagelse i aktiviteter
– styrke borgeren i at mestre et liv i egen bolig, varetage egen økonomi,
opretholde daglige strukturer, varetage praktiske gøremål i hjemmet, etc.
– styrke borgeren i at søge beskæftigelse og/eller opretholde/retablere sociale
relationer til fx familie og venner.

Konkret vurderes det, at målgruppen har behov for billige ét-rums boliger med en
beliggenhed, der tager hensyn til at borgerne i målgruppen kan have svært ved at bo
tæt på andre mennesker. Derudover er det væsentligt, at det er muligt at have husdyr i
boligen.

Skæve boliger
Forsøgsordningen med støtte til etablering af anderledes boliger til hjemløse og særligt
udsatte befolkningsgrupper blev vedtaget i 1999 med henblik på at yde støtte til
etablering af permanente boliger til personer, der kan have en væsentlig anderledes
adfærd og ofte et misbrug.

Boligerne kræver en anden rummelighed i og omkring boligen end i det
traditionelle boligbyggeri

Boligerne etableres typisk som mindre boliger/enheder med fællesarealer, der
størrelsesmæssigt kan sammenlignes med kollegieværelser eller
plejehjemsboliger

Boligerne har typisk tilknyttet en social vicevært eller anden støtte.

I en evaluering af ordningen anbefales det, at der opføres mindst 6 boliger samlet. (Kilde: Boliger og hjem for særligt udsatte. Evalueringsrapport II, Socialministeriet 2006.)

4. Skæve boliger ved Pensionatet, Hornbæk

Boligerne
Helsingør Kommune ønsker at opføre seks skæve boliger beliggende ved herberget
Pensionatet i Hornbæk.

Boligerne består af pavilloner med to rum samt badeværelse (se plantegning, bilag 1).
Der vil være en flise-terrasse foran hvert hus og læhegn/adskillelse mellem husene. Der
vil blive anlagt en sti fra parkeringspladsen til boligerne samt græs rundt om boligerne.

Også andre steder i landet har man anvendt pavilloner til boliger til denne målgruppe.
Pavillonerne er hurtige at opføre og kan holde i 30-50 år. (Kilde: Dalsgaard Pavilloner A/S)

Placering
Af hensyn til en tilknyttet social vicevært har kommunens Center for Særlig Social
Indsats og Udsatterådet anbefalet en placering ved Pensionatet også for hjemløse i
Hornbæk.

Pensionatet ligger ca. 250 m fra Hornbæk Station og grænser op til skoven. Grunden er
7.300 m² stor og der er derfor mulighed for at placere boligerne, så de ikke støder tæt
op til naboer, ligesom der er gode muligheder for at have hund.

Plangrundet

Pensionatet ligger på Per Bjørnsvej, og lokalplanen udlægger området til “… offentlige formål (for eksempel udvidelse af Hornbæk Kirkegård, etablering af legeplads og lign. formål)”
Etablering af byggeri til boligformål vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan,
inden der kan gives byggetilladelse. Baggrunden herfor er, at offentligheden skal have
lejlighed til at udtale sig, før der sker store ændringer i det omgivende miljø.

Der skal derfor udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området. Dette arbejde
påbegyndes hvis ansøgningen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter imødekommes. Plangrundlaget kan være færdigt ca. otte måneder efter svaret fra
ministeret.

På baggrund af den tætte tilknytning til det kommunale herberg Pensionatet vil
Helsingør Kommune opføre og administrere de skæve boliger

Visitationsgruppen vil blive sammensat af medarbejdere fra Center for Særlig Social
Indsats (myndighed) samt relevante institutioner/bosteder, herunder Pensionatet.

Social vicevært
De Skæve boliger i Helsingør Kommune vil have en social vicevært. Dennes opgaver er
– Støtte til den enkelte beboer i hverdagen
– Støtte med løsning af praktiske opgaver
– Konfliktmægling med videre for at bevare relationerne beboerne imellem
– Gennemførelse af fælles aktiviteter
-Brobygning til det kommunale system

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at beboerne skal have besøg hver dag, og at
der til de seks boliger er brug for en social vicevært 30 timer om ugen.

Den sociale vicevært forankres i herberget Pensionatet. Det betyder at viceværten har
kolleger, adgang til kontorfaciliteter, køkken, toilet mv.

Pensionatet er et herberg, som drives af Helsingør Kommune. Der er 10 værelser,
målrettet borgere med særlig sociale problemer, som ikke har – eller ikke kan opholde
sig i – egen bolig, og som har behov for botilbud, støtte og omsorg.

Hvis der opnås støtte til etablering af boligerne, søger kommune umiddelbart herefter
om støtte til en social vicevært.

Økonomi:

Anlægsbudget: 2,6 millioner kr.

Driftsbudget for 6 boliger: 171.000 kr.

Etableringsbudget (etablering, indkøb af inventar mv.) 242.000 kr.

Beboerne boligudgifter: 3.375 kr. pr. md.

(Detajleret budget i pdf. findes i det oprindelige dokument)

 

 

 

Borgermøde om trafikplan den 26. april kl. 19

704501_605_0_0_0_0_0_2

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en Trafikplan for Hornbæk. Det er målet, at planen til alle tider – sommer og vinter, skal sikre, at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.

Der bliver afholdt et åbent borgermøde om trafikplanen tirsdag den 26. april kl. 19 på Hornbæk Skole i kantinen.

Bemærk,at datoen er ændret i forhold til det tidligere oplyste!

Trafikplanen skal følger op på de mange spørgsmål om trafikken i Hornbæk, som blev rejst, da lokalplanen for Hornbæk Bymidte var til debat i 2011-12.

Det drejer sig bl.a. om omfanget af lastbiltrafik i byen, bilernes hastigheder og forholdene for fodgængere og cyklister. Et andet vigtigt emne er parkeringen, hvor dilemmaet er de alt for få pladser i badesæsonen og en markant overkapacitet om vinteren.

På borgermødet bliver der lejlighed til at diskutere forskellige mulige løsningsmodeller for trafikken i Hornbæk og ideer til, hvordan trafikken i fremtiden skal prioriteres i Hornbæk.

Helsingør Kommune har hyret det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S til at bistå med trafikanalyser og udarbejdelse af selve trafikplanen.

Kontaktpersoner:
Thomas Gjerulff, Trafikplanlægger. Team Trafik, Helsingør Kommune
49 28 24 79
tgj02@helsingor.dk
Jakob Høj, Seniorrådgiver, MOE A/S
33 73 71 23
jah@moe.dk

Dette er en servicemeddelelse fra HornbækBloggen på vegne af Team Trafik, Helsingør Kommune

 

Ny trafikplan for Hornbæk på vej

11006480_612292882237300_8243596554211494503_n

Helsingør Kommune har i april startet på arbejdet med en trafikplan for Hornbæk. Det er målet at planen til alle tider – sommer og vinter, skal sikre at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.

Planen følger op på de mange spørgsmål om trafikken i Hornbæk, som blev rejst da lokalplanen for Hornbæk Bymidte var til debat i 2011-12. Det drejer sig bla. om omfanget af lastbiltrafik i byen, bilernes hastigheder og forholdene for fodgængere og cyklister. Et andet vigtigt emne er parkeringen, hvor dilemmaet er de alt for få pladser i badesæsonen og en markant overkapacitet om vinteren.

I den kommende uge vil der være trafiktællinger flere steder og på tirsdag den 12/4 bliver der lavet en trafikanalyse, som skal kortlægge, hvor meget af trafikken på Strandvejen som er gennemkørende uden ærinde i det centrale Hornbæk.

Kommunen har hyret det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S til at bistå med trafikanalyser og udarbejdelse af selve trafikplanen.

Der bliver afholdt et åbent borgermøde om trafikplanen torsdag den 28. april kl. 19 på Hornbæk Skole i kantinen.

Derudover vil trafikplanlæggerne fra MOE i den kommende tid kontakte en række af de lokale interessenter for at høre mere om, hvordan de oplever at trafikken fungerer. F.eks om butikkerne har problemer med varelevering og parkering mm.

Kontaktpersoner:
Thomas Gjerulff, Trafikplanlægger. Team Trafik, Helsingør Kommune
49 28 24 79
tgj02@helsingor.dk
Jakob Høj, Seniorrådgiver, MOE A/S
33 73 71 23
jah@moe.dk
Trine Fog Jakobsen, Trafikplanlægger, MOE A/S
25 40 03 82
tfj@moe.dk

Dette er en servicemeddelelse fra HornbækBloggen på vegne af MOE Tetraplan

%d bloggers like this: