Invitation til borgermøde om Trafikplan for Hornbæk

by Lotte Lund

11006480_612292882237300_8243596554211494503_n-1

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en Trafikplan for Hornbæk. Det er målet, at planen skal understøtte visionerne for byen og til alle tider sikre, at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.
Der afholdes åbent borgermøde om trafikplanen torsdag den 6. oktober kl. 18 på Hornbæk Skole i kantinen.

Et udkast til trafikplan for Hornbæk blev drøftet på et borgermøde den 26. april 2016 på Hornbæk Skole. Kommunens Teknik, Miljø og Klimaudvalg behandlede efterfølgende rapporten på deres møde 6.juni. På dette møde blev rapporten taget til efterretning, og den planlagte proces med yderligere trafikanalyser over sommeren og et efterfølgende nyt borgermøde blev besluttet.

Der har over sommeren været foretaget forskellige trafikanalyser for den kørende trafik, fodgængere og parkering i byen. Resultaterne af sommerens trafikanalyser er nu indarbejdet i et nyt udkast til trafikplan for Hornbæk.

På mødet vil repræsentanter for det rådgivende ingeniørfirma MOE, gennemgå udkastet til ”Trafikplan for Hornbæk”, hvorefter der vil være mulighed for at drøfte trafikplanens indsatsområder.

Efter borgermødet tilretter MOE Trafikplanen i forhold til input fra borgermødet, hvorefter Trafikplanen forelægges Teknik, Miljø og Klimaudvalget til endelig godkendelse.

Kontaktpersoner:

Thomas Gjerulff, Trafikplanlægger. Team Trafik, Helsingør Kommune, mobil 49 28 24 79  eller mail tgj02@helsingor.dk

Jakob Høj, Seniorrådgiver, MOE A/S, mobil 33 73 71 23 eller mail jah@moe.dk

Meld dig til begivenheden på facebook her

Denne blog er skrevet som en servicemeddelelse til beboerne i Hornbæk og omegn på opfordring fra Helsingør Kommune og MOE.