Vigtig information til hundeejere om Blå Flag og Hundestranden

by Lotte Lund

hundivandkantweb

Hornbæks strande har gjort byen til et af Danmarks mest eftertragtede steder at holde ferie – og gå i vandet. Sandet er hvidt, vandet er klart og over det hele vajer det Blå Flag, som et internationalt kvalitetsstempel, der garanterer, at en tryg og ren badeoplevelse for både børn og voksne.

Kun tre procent af Danmarks strande lever op til at få Blå Flag status – 97 procent behøver med andre ord ikke følge reglerne.

Derfor er det vigtigt for byen, at alle bakker op om Det Blå Flag. Det gælder også hunde- og dyereejere, der må respektere Blå Flag-reglen om, at der IKKE må opholde sig hunde eller andre husdyr(!) – på Blå Flag-stranden. Heller ikke selv om hunden er i snor.

I Hornbæk gælder denne regel i en zone, der går fra Hornbæk Havn til 2. Tangvej vest for Hornbæk havn i perioden 1. juni til 1. oktober 2016.

For også at give hundene en chance for at komme i vandet, er der i år på forsøgsbasis lavet hundestrand på stranden øst for Hornbæk Havn – det vil sige ud mod plantagen med markeringer, som viser, hvor hundeejerne kan lufte deres hunde.

På hundestranden gælder naturligvis de samme regler som for Naturstyrelsens hundeskov:

Her må du lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har “fuldt herredømme” over hunden, dvs. helt svarende til hundelovens bestemmelser om “fuldt herredømme”.

“Fuldt herredømme” betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Jeg vil gerne opfordre alle i Hornbæk til at dele denne blog, så ingen i byen kan være i tvivl om reglerne. Vi har desværre set, at mange hundeejere ikke har været klar over reglerne, men hvis vi hjælper hinanden, sikrer vi, at vi kan beholde vores Blå Flag.

Jeg skal på vegne af Hornbæk Turistforening på forhånd sig TAK FOR HJÆLPEN!