Bøje Larsen ny præsident i Hornbæk Rotary

by Lotte Lund

Bøje Larsen tv og Rasmus Ebbe th i Hornbæk Rotary Klub sommer 2016.jpg

Malermester m.m. Bøje Larsen (t.v.) overtager præsidentposten i Hornbæk Rotary Klub fra entreprenør Rasmsu Ebbe (t.h.). Foto: Hornbæk Rotary Klub.

Hornbæk Rotary Klub afholdt tirsdag aften på Hotel Hornbækhus sin årlige sommerfest, hvilket også betød præsidentskifte i klubben. Ny præsident i klubben er malermester m.m. Bøje Larsen. Han overtog de gyldne kæder fra entreprenør Rasmus Ebbe, som har stået i spidsen i det forgangne år.

Den nye præsident takkede Rasmus Ebbe for hans store arbejde for klubbens udvikling, som blandt andet har betydet, at klubben har fået tre nye medlemmer og nu tæller 26 lokale erhvervsfolk.

Klubben afholdt senest i maj måned Charity Bar og indsamlede 7000 kr. til fordel for det frivillige arbejde i Hornbæks Uge 31. Det er også Hornbæk Rotary, der den 30. juli står bag Hornbækløbet, hvor overskuddet også går til det store frivillige arbejde, der udføres i Hornbæk og omegn. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden hornbækløbet.dk

Hornbæk Rotary er en lokalt forankret klub, som indgår i Rotarys verdensomspændende organisation. Deltagelse giver mulighed for faglig udvikling på tværs af faggrænser. Samtidig er medlemmerne aktive i at udføre frivilligt arbejde til gavn for lokalsamfundet og for den internationale udvikling.