Borgermøde om trafikplan den 26. april kl. 19

by Lotte Lund

704501_605_0_0_0_0_0_2

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en Trafikplan for Hornbæk. Det er målet, at planen til alle tider – sommer og vinter, skal sikre, at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.

Der bliver afholdt et åbent borgermøde om trafikplanen tirsdag den 26. april kl. 19 på Hornbæk Skole i kantinen.

Bemærk,at datoen er ændret i forhold til det tidligere oplyste!

Trafikplanen skal følger op på de mange spørgsmål om trafikken i Hornbæk, som blev rejst, da lokalplanen for Hornbæk Bymidte var til debat i 2011-12.

Det drejer sig bl.a. om omfanget af lastbiltrafik i byen, bilernes hastigheder og forholdene for fodgængere og cyklister. Et andet vigtigt emne er parkeringen, hvor dilemmaet er de alt for få pladser i badesæsonen og en markant overkapacitet om vinteren.

På borgermødet bliver der lejlighed til at diskutere forskellige mulige løsningsmodeller for trafikken i Hornbæk og ideer til, hvordan trafikken i fremtiden skal prioriteres i Hornbæk.

Helsingør Kommune har hyret det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S til at bistå med trafikanalyser og udarbejdelse af selve trafikplanen.

Kontaktpersoner:
Thomas Gjerulff, Trafikplanlægger. Team Trafik, Helsingør Kommune
49 28 24 79
tgj02@helsingor.dk
Jakob Høj, Seniorrådgiver, MOE A/S
33 73 71 23
jah@moe.dk

Dette er en servicemeddelelse fra HornbækBloggen på vegne af Team Trafik, Helsingør Kommune