Ny trafikplan for Hornbæk på vej

by Lotte Lund

11006480_612292882237300_8243596554211494503_n

Helsingør Kommune har i april startet på arbejdet med en trafikplan for Hornbæk. Det er målet at planen til alle tider – sommer og vinter, skal sikre at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.

Planen følger op på de mange spørgsmål om trafikken i Hornbæk, som blev rejst da lokalplanen for Hornbæk Bymidte var til debat i 2011-12. Det drejer sig bla. om omfanget af lastbiltrafik i byen, bilernes hastigheder og forholdene for fodgængere og cyklister. Et andet vigtigt emne er parkeringen, hvor dilemmaet er de alt for få pladser i badesæsonen og en markant overkapacitet om vinteren.

I den kommende uge vil der være trafiktællinger flere steder og på tirsdag den 12/4 bliver der lavet en trafikanalyse, som skal kortlægge, hvor meget af trafikken på Strandvejen som er gennemkørende uden ærinde i det centrale Hornbæk.

Kommunen har hyret det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S til at bistå med trafikanalyser og udarbejdelse af selve trafikplanen.

Der bliver afholdt et åbent borgermøde om trafikplanen torsdag den 28. april kl. 19 på Hornbæk Skole i kantinen.

Derudover vil trafikplanlæggerne fra MOE i den kommende tid kontakte en række af de lokale interessenter for at høre mere om, hvordan de oplever at trafikken fungerer. F.eks om butikkerne har problemer med varelevering og parkering mm.

Kontaktpersoner:
Thomas Gjerulff, Trafikplanlægger. Team Trafik, Helsingør Kommune
49 28 24 79
tgj02@helsingor.dk
Jakob Høj, Seniorrådgiver, MOE A/S
33 73 71 23
jah@moe.dk
Trine Fog Jakobsen, Trafikplanlægger, MOE A/S
25 40 03 82
tfj@moe.dk

Dette er en servicemeddelelse fra HornbækBloggen på vegne af MOE Tetraplan