Hornbæk Blog

Bloggen for alle, der elsker Hornbæk

Month: april, 2016

Huuurrraaaaaaa: Lirum Larum Leg fylder 10 år

I disse dage er det 10 år siden netbutikken Lirum Larum Leg gik luften og hurtigt blev danskernes foretrukne legetøjsbutik på nettet. Fra Dag 1 er der dagligt blevet pakket og sendt ordrer fra lokalerne i Hornbæk.

Den prisvindende netbutik Lirum Larum Leg er en af dansk nethandels pionerer. Da det hele startede, var handel på nettet nemlig stadig noget helt nyt i Danmark.

Lirum Larum Leg er grundlagt af hornbækkeren Anja Lytzen. Lige fra starten var hun fast besluttet på at gribe sin netbutik professionelt an.

– Min ambition var fra starten at skabe et netunivers, der der var lige så hyggeligt klikke sig ind på, som det var at gå ind i en gammeldags legetøjsbutik, siger Anja Lytzen, der for ti år siden var nybagt mor til sin førstefødte. Siden er er der komme tre til, så hun i dag kan kalde sig mor til fire.

IMG_8678 2

Lirum Larum Legs grundlægger og direktør og mor til fire, Anja Lytzen med sin yngste, Aleksander.. Foto: Mathilde Andersson.

Nu hvor vi skriver 2016 kan hun se tilbage på ti års uafbrudt fremgang i forretningen, der har til huse i et stort, men utroligt hyggeligt lager i Hornbæk i Nordsjælland. Kvalitet har hele tiden været hendes adelsmærke og sat standarden inden for e-handel i Danmark.

I 2010 vandt hun E-handelsprisen som ”Bedste E-handelsvirksomhed” i kategorien for små virksomheder. Samme år blev Anja Lytzen kåret som Årets Kvindelige Iværksætter. Og i 2015 vandt hun og Lirum Larum Leg ”Børn i byen”-prisen som ”Bedste Legetøjsbutik” efter en afstemning på Danmarks største guide for børnefamilier, ”Børn i byen”.

25780_376977588945_717828945_3885015_5229358_n

Anja Lytzen med E-handelsprisen 2010 – samme år som hun blev kåret som Årets Kvindelige Iværksætter.

På lageret i Hornbæk er der alt, hvad man kan ønske sig – både at til at lege med, til baby og til børneværelset. At træde ind i lokalerne hos Lirum Larum Leg er næsten som at komme ind på julemandens værksted med end 7.000 forskellige slags legetøj og ting til børneværelset.

Siden starten har Anja Lytzen hvert år rejst ud for at finde det nyeste, bedste og sjoveste legetøj fra hele verden. Hun tager til både Paris, London, New York og København for at finde det.

Når Anja har købt ind, kommer legetøjet til lageret i Hornbæk. Hylderne er fyldt fra gulv til loft. På en hylde sidder de blødeste, sødeste bamser spændte og glæder sig til at komme ud og blive krammet hos nye venner. På en anden hylde er det legetøjsbilerne, der utålmodigt står klar til at køre race, når de bliver pakket ud. På en tredje hylde har dukkerne sat deres bløde hår og taget deres fineste tøj på – de er så klar til at komme ud til en fødselsdagsfest.

Lirum Larum Leg har fra starten været kendetegnet ved et vidunderligt grafisk univers, som grafisk designer Anne Sofie Obel fra O2 står bag.

Lirum Larum Leg har fra starten været kendetegnet ved et vidunderligt grafisk univers, som grafisk designer Anne Sofie Obel fra O2 står bag.

På nogle hylder er der fyldt med fine, finurlige, smukke og klassiske ting til børneværelset.

På nogle hylder er der fyldt med fine, finurlige, smukke og klassiske ting til børneværelset. For Anja ved, at det er så hyggeligt at sove under en smuk sengehimmel, at gemme sig i en tipi og at lade små fine æblelamper lyse blidt i mørket. Så hos Lirum Larum Leg kan du altid finde noget til børneværelset, som man ikke lige kan finde andre steder….

”Her hos Lirum Larum Leg er det bedste vi ved, at gøre børn og voksne glade. Så vi gør os altid umage og pakker legetøjet ind i smukt papir, når vi sender det af sted. Så man med stolthed kan give gaven videre” siger Anja Lytzen.

Hun kan næsten ikke forstå, at der er gået 10 år siden Lirum Larum Leg startede.

”Tiden er nok gået så hurtigt, fordi det har været 10 år med masser af sjov! Og vi glæder os til endnu flere spændende år, hvor vi vil være med til at gøre børn og voksne glade, hvad enten det er til fødselsdage eller jul – eller når man bare lige trænger til hyggeligt og sjovt legetøj” slutter Anja Lytzen.

Raske Hornbæk-børn hjælper med at samle ind til Danske Hospitalsklovne, som Ludo her. Foto: Mathilde Andersson

 Lirum Larumleg har i flere år støttet Danske Hospitalsklovne og blandt andet stået for at arrangere Klovneløbet i Hornbæk. Ludo, der arbejder på Hillerød Sygehus, har været fast gæst. Foto: Mathilde Andersson

Og her fra Hornbæk Bloggen, som har fulgt Anja Lytzen og Lirum Larum Leg fra første færd skal der lyde et kæmpe TIL LYKKE! Godt gået!

Se mere på hjemmesiden lirumlarumleg.dk

Skæve boliger i Hornbæk til debat

Skærmbillede 2016-04-20 12.24.18.png

Eksempel på en Skæv Bolig i Hillerød Kommune. Foto Hillerød Kommune.

I aften, onsdag den 20. april 2016 kl. 17 er der borgermøde på Hornbæk Skole omkring etablering af såkaldt skæve boliger ved herberget Pensionatet for enden af Per Bjørns Vej.

Det er altså nu, debatten skal tages og kommunen skal kunne garantere, at samspillet mellem de skæve boliger og det øvrige lokalsamfund ikke vil give anledning til problemer. Flere af de beboere, der kommer til at bo meget tæt på de skæve boliger, er bekymrede, erfarer Hornbæk Bloggen.

Kan kommunen garantere, at det fortsat vil være trygt for skolebørn at gå gennem plantagen til og fra skole og kan skolebørn trygt gå rundt i området i forbindelse med de mange timer, som skolen lægger i plantagen, ikke mindst efter den nye folkeskolereform?

Kan kommunen garantere, at skolen fortsat vil kunne bruge dette område som fristed og kunne lade det indgå i undervisningen uden risiko for uheldige sammenstød mellem elever og beboere, der er påvirkede af enten alkohol eller stoffer eller er direkte psykotiske.

Kan kommunen garantere, at de kommende beboeres hunde vil være under kontrol, så man kan færdes trygt i denne del af skoven?

Kan kommunen garantere, at de skæve boliger ikke giver anledning til et nyt eller større marked for stoffer?

Kvarteret omkring Hornbæk Skole huser allerede adskillige bebyggelser med socialt udsatte borgere. I juni 2013 gik en 41-årig psykisk syg mand ind på skolens område med et gevær og et baseball bat og truede børnene i skolegården. Kan kommunen garantere, at risikoen for den slags episoder øges.

Er de hjemløse selv blevet hørt i denne sag? Ønsker de at bo på her sammen med Pensionatets beboere og omvendt?

Disse spørgsmål er der mulighed for at få svar på i aften, hvis du møder op og stiller dem. Hvis kommunens ansvarlige med et politisk valgt flertal i ryggen kan svare ja til spørgsmål som disse, er der al mulig grund til at byde disse beboere velkommen til starten på et bedre liv. Hvis ikke, er der al mulig grund til at sige, at så er det en ommer.

Her kan du læse indholdet i projektbeskrivelsen “Skæve boliger i Helsingør Kommune”:

PROJEKTBESKRIVELSE
*Projektbeskrivelsens økonomiafsnit er revideret efter den byrådsbeslutningen 24.
november.
1. Baggrund
Der har i efteråret 2014 været en politisk drøftelse af behovet for etablering af Skæve
boliger i Helsingør Kommune. Byrådet i Helsingør Kommune besluttede den 24.
november 2014, at der søges om økonomisk støtte til etablering af seks permanente
boliger i forbindelse med herberget Pensionatet i Hornbæk. Til boligerne skal der
tilknyttes en social vicevært.

Skæve boliger en del af hjemløsestrategi
Helsingør Kommune fik i september måned 435.000 kr. i satspuljemidler til
implementering af hjemløsestrategien, der tager udgangspunkt i Housing First
princippet og implementering af bostøttemetoder, der har dokumenteret effekt.
Projektet løber fra 1. december 2014 til 31. marts 2016 og forankres ligeledes i
herberget Pensionatet. Helsingør Kommunes SKP-medarbejdere vil blive
inddraget i projektet i det omfang, de kommer i kontakt med borgere fra målgruppen.
Projektmidlerne er rettet mod at nedbringe antallet af hjemløse borgere. Derfor er
arbejdet med implementering af hjemløsestrategien tæt forbundet med etableringen af
skæve boliger.

2. Den politiske proces
Byrådets stillingtagen til projektet
Byrådet besluttede den 24. november at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
om økonomisk støtte til opførelse af seks skæve boliger som beskrevet i denne
projektbeskrivelse.
Afhængig af Ministeriets eventuelle støtte til etableringen af boligerne, skal et større
eller mindre restbeløb dækkes med en tillægsbevilling. Når der kommer svar fra
Ministeriet, skal der derfor lægges en ny sag for Økonomiudvalget hvori det fremgår, hvor stor en del af udgifterne Helsingør Kommune selv skal dække, hvis boligprojektet
realiseres.

3. Behov for boliger til lille gruppe hjemløse
Ved sidste hjemløsetælling i uge 6 i 2013 havde Helsingør 52 hjemløse – en stigning på
8 i forhold til 2 år tidligere. På opgørelsestidspunktet opholdt der sig 11 borgere på
herberget Stubben, 10 borgere på Pensionatet i Hornbæk og 5 på herberg uden for
kommunen, hvilket betyder, at de resterende 26 borgere opholdt sig på gaden og rundt
omkring hos venner. Tallene viser et øjebliksbillede, og er forbundet med en vis
usikkerhed.

Det vurderes, at de fleste af de 52 borgere kunne bo i et almindeligt boligområde. Der
vil dog løbende være en mindre gruppe på ca. 10 borgere, der pga. deres adfærd ikke
kan bo i et almindeligt boligområde og heller ikke passer ind i et botilbud. Det er denne
gruppe, der kan have fordel af at bo i en såkaldt Skæv bolig.

Projektets formål og målgruppe
Formålet er at tilbyde en lille gruppe stærkt udsatte hjemløse en permanent bolig og
dermed mulighed for et styrket netværk samt bedre sundhed og mestring af hverdagen.
Målgruppen kan beskrives som de svageste i samfundet. De er ofte aktive misbrugere af
enten alkohol eller stoffer, mange har en sindslidelse, og i nogle tilfælde er der tale om
dobbeltdiagnosticerede; altså borgere med flere diagnoser. Der er tale om mennesker
med komplekse sociale og psykiske problemstillinger, misbrug og ringe sociale
kompetencer. Det betyder, at de har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber og derved
fungere i kommunernes øvrige tilbud. Endvidere har mange i målgruppen ingen eller
negativ erfaring med at bo i almindelige boliger.

Disse borgere flytter typisk rundt mellem forskellige herberg, der også har svært ved at
inkludere dem. I perioder opholder de sig på gaden i Helsingør.

Aktuel forskning af Housing First viser, at antallet af hjemløse falder, hvis målgruppen
tilbydes passende boliger, der kan betales med kontanthjælpsydelsen. Erfaringerne
viser også, at trygge rammer og en fast bolig stabiliser den hjemløse borger både
psykisk og fysisk, og forebygger dermed en helbredsmæssig forværring.

Derudover kan en permanent bolig:
– medvirke til at bryde isolation og understøtte mulighederne for at opbygge
sociale netværk og/eller mulighed for deltagelse i aktiviteter
– styrke borgeren i at mestre et liv i egen bolig, varetage egen økonomi,
opretholde daglige strukturer, varetage praktiske gøremål i hjemmet, etc.
– styrke borgeren i at søge beskæftigelse og/eller opretholde/retablere sociale
relationer til fx familie og venner.

Konkret vurderes det, at målgruppen har behov for billige ét-rums boliger med en
beliggenhed, der tager hensyn til at borgerne i målgruppen kan have svært ved at bo
tæt på andre mennesker. Derudover er det væsentligt, at det er muligt at have husdyr i
boligen.

Skæve boliger
Forsøgsordningen med støtte til etablering af anderledes boliger til hjemløse og særligt
udsatte befolkningsgrupper blev vedtaget i 1999 med henblik på at yde støtte til
etablering af permanente boliger til personer, der kan have en væsentlig anderledes
adfærd og ofte et misbrug.

Boligerne kræver en anden rummelighed i og omkring boligen end i det
traditionelle boligbyggeri

Boligerne etableres typisk som mindre boliger/enheder med fællesarealer, der
størrelsesmæssigt kan sammenlignes med kollegieværelser eller
plejehjemsboliger

Boligerne har typisk tilknyttet en social vicevært eller anden støtte.

I en evaluering af ordningen anbefales det, at der opføres mindst 6 boliger samlet. (Kilde: Boliger og hjem for særligt udsatte. Evalueringsrapport II, Socialministeriet 2006.)

4. Skæve boliger ved Pensionatet, Hornbæk

Boligerne
Helsingør Kommune ønsker at opføre seks skæve boliger beliggende ved herberget
Pensionatet i Hornbæk.

Boligerne består af pavilloner med to rum samt badeværelse (se plantegning, bilag 1).
Der vil være en flise-terrasse foran hvert hus og læhegn/adskillelse mellem husene. Der
vil blive anlagt en sti fra parkeringspladsen til boligerne samt græs rundt om boligerne.

Også andre steder i landet har man anvendt pavilloner til boliger til denne målgruppe.
Pavillonerne er hurtige at opføre og kan holde i 30-50 år. (Kilde: Dalsgaard Pavilloner A/S)

Placering
Af hensyn til en tilknyttet social vicevært har kommunens Center for Særlig Social
Indsats og Udsatterådet anbefalet en placering ved Pensionatet også for hjemløse i
Hornbæk.

Pensionatet ligger ca. 250 m fra Hornbæk Station og grænser op til skoven. Grunden er
7.300 m² stor og der er derfor mulighed for at placere boligerne, så de ikke støder tæt
op til naboer, ligesom der er gode muligheder for at have hund.

Plangrundet

Pensionatet ligger på Per Bjørnsvej, og lokalplanen udlægger området til “… offentlige formål (for eksempel udvidelse af Hornbæk Kirkegård, etablering af legeplads og lign. formål)”
Etablering af byggeri til boligformål vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan,
inden der kan gives byggetilladelse. Baggrunden herfor er, at offentligheden skal have
lejlighed til at udtale sig, før der sker store ændringer i det omgivende miljø.

Der skal derfor udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området. Dette arbejde
påbegyndes hvis ansøgningen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter imødekommes. Plangrundlaget kan være færdigt ca. otte måneder efter svaret fra
ministeret.

På baggrund af den tætte tilknytning til det kommunale herberg Pensionatet vil
Helsingør Kommune opføre og administrere de skæve boliger

Visitationsgruppen vil blive sammensat af medarbejdere fra Center for Særlig Social
Indsats (myndighed) samt relevante institutioner/bosteder, herunder Pensionatet.

Social vicevært
De Skæve boliger i Helsingør Kommune vil have en social vicevært. Dennes opgaver er
– Støtte til den enkelte beboer i hverdagen
– Støtte med løsning af praktiske opgaver
– Konfliktmægling med videre for at bevare relationerne beboerne imellem
– Gennemførelse af fælles aktiviteter
-Brobygning til det kommunale system

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at beboerne skal have besøg hver dag, og at
der til de seks boliger er brug for en social vicevært 30 timer om ugen.

Den sociale vicevært forankres i herberget Pensionatet. Det betyder at viceværten har
kolleger, adgang til kontorfaciliteter, køkken, toilet mv.

Pensionatet er et herberg, som drives af Helsingør Kommune. Der er 10 værelser,
målrettet borgere med særlig sociale problemer, som ikke har – eller ikke kan opholde
sig i – egen bolig, og som har behov for botilbud, støtte og omsorg.

Hvis der opnås støtte til etablering af boligerne, søger kommune umiddelbart herefter
om støtte til en social vicevært.

Økonomi:

Anlægsbudget: 2,6 millioner kr.

Driftsbudget for 6 boliger: 171.000 kr.

Etableringsbudget (etablering, indkøb af inventar mv.) 242.000 kr.

Beboerne boligudgifter: 3.375 kr. pr. md.

(Detajleret budget i pdf. findes i det oprindelige dokument)

 

 

 

Borgermøde om trafikplan den 26. april kl. 19

704501_605_0_0_0_0_0_2

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en Trafikplan for Hornbæk. Det er målet, at planen til alle tider – sommer og vinter, skal sikre, at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.

Der bliver afholdt et åbent borgermøde om trafikplanen tirsdag den 26. april kl. 19 på Hornbæk Skole i kantinen.

Bemærk,at datoen er ændret i forhold til det tidligere oplyste!

Trafikplanen skal følger op på de mange spørgsmål om trafikken i Hornbæk, som blev rejst, da lokalplanen for Hornbæk Bymidte var til debat i 2011-12.

Det drejer sig bl.a. om omfanget af lastbiltrafik i byen, bilernes hastigheder og forholdene for fodgængere og cyklister. Et andet vigtigt emne er parkeringen, hvor dilemmaet er de alt for få pladser i badesæsonen og en markant overkapacitet om vinteren.

På borgermødet bliver der lejlighed til at diskutere forskellige mulige løsningsmodeller for trafikken i Hornbæk og ideer til, hvordan trafikken i fremtiden skal prioriteres i Hornbæk.

Helsingør Kommune har hyret det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S til at bistå med trafikanalyser og udarbejdelse af selve trafikplanen.

Kontaktpersoner:
Thomas Gjerulff, Trafikplanlægger. Team Trafik, Helsingør Kommune
49 28 24 79
tgj02@helsingor.dk
Jakob Høj, Seniorrådgiver, MOE A/S
33 73 71 23
jah@moe.dk

Dette er en servicemeddelelse fra HornbækBloggen på vegne af Team Trafik, Helsingør Kommune

 

Ny trafikplan for Hornbæk på vej

11006480_612292882237300_8243596554211494503_n

Helsingør Kommune har i april startet på arbejdet med en trafikplan for Hornbæk. Det er målet at planen til alle tider – sommer og vinter, skal sikre at trafikken i byen kan fungere, også når der er særlige store kulturelle eller sportslige aktiviteter i byen.

Planen følger op på de mange spørgsmål om trafikken i Hornbæk, som blev rejst da lokalplanen for Hornbæk Bymidte var til debat i 2011-12. Det drejer sig bla. om omfanget af lastbiltrafik i byen, bilernes hastigheder og forholdene for fodgængere og cyklister. Et andet vigtigt emne er parkeringen, hvor dilemmaet er de alt for få pladser i badesæsonen og en markant overkapacitet om vinteren.

I den kommende uge vil der være trafiktællinger flere steder og på tirsdag den 12/4 bliver der lavet en trafikanalyse, som skal kortlægge, hvor meget af trafikken på Strandvejen som er gennemkørende uden ærinde i det centrale Hornbæk.

Kommunen har hyret det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S til at bistå med trafikanalyser og udarbejdelse af selve trafikplanen.

Der bliver afholdt et åbent borgermøde om trafikplanen torsdag den 28. april kl. 19 på Hornbæk Skole i kantinen.

Derudover vil trafikplanlæggerne fra MOE i den kommende tid kontakte en række af de lokale interessenter for at høre mere om, hvordan de oplever at trafikken fungerer. F.eks om butikkerne har problemer med varelevering og parkering mm.

Kontaktpersoner:
Thomas Gjerulff, Trafikplanlægger. Team Trafik, Helsingør Kommune
49 28 24 79
tgj02@helsingor.dk
Jakob Høj, Seniorrådgiver, MOE A/S
33 73 71 23
jah@moe.dk
Trine Fog Jakobsen, Trafikplanlægger, MOE A/S
25 40 03 82
tfj@moe.dk

Dette er en servicemeddelelse fra HornbækBloggen på vegne af MOE Tetraplan

%d bloggers like this: