Hornbæk Blog

Bloggen for alle, der elsker Hornbæk

Ilse Jacobsen trodser krisen: åbner kurbad til 30 millioner kr. i Hornbæk

Kurbadet by Ilse Jacobsen er af det amerikanske magasin Departures udvalgt som et af 100 steder, man bare må besøge i 2014. Så vi håber, at se rigtigt mange turister i byen i det kommende år. Foto: Lotte Lund

Kurbadet by Ilse Jacobsen er af det amerikanske magasin Departures udvalgt som et af 100 steder, man bare må besøge i 2014. Så vi håber, at se rigtigt mange turister i byen i det kommende år. Foto: Lotte Lund

Designeren Ilse Jacobsen kunne i går mandag åbne sit nye kurbad på A.R. Friis Vej i sin elskede fødeby Hornbæk.

Byggeriet, der er en luksusspa og restaurant, er usædvanligt i disse tider, da der er tale om et privat byggeri i millionklassen.

Kurbadet gik fra drøm til virkelighed, fordi Ilse Jacobsen under krisen blev provokeret af, at man talte om, at ‘Hornbæk var gået i stå’.

3 år og 30 millioner kr. har det taget at forvandle den nordsjællandske badebys forladte og forfaldne ungdomsklub til Kurbadet by Ilse Jacobsn, et attraktivt wellness tilbud med indendørs og udendørs varmtvandtbassin samt diverse tilbud om behandling, velvære og fysisk træning.

Kurbadet er tegnet af arkitekterne AK83. Det er det lokale ingeniør- og entreprenørselskab, DK-Byg, der har været totalentreprenør på byggeriet på i alt 900 kvm. Nykredit har medvirket til finansieringen.

Kurbadet er nu åbent for alle. Læs mere  om Kurbadets priser og behandlinger samt online booking her

Billede: Ilse Jacobsen indviede sit nye Kurbad i Hornbæk i selskab med inviterede gæster. Foto: Lotte Lund.

Billede: Ilse Jacobsen indviede sit nye Kurbad i Hornbæk i selskab med inviterede gæster. Foto: Lotte Lund.

Konservatives Jens Bertram har fokus på erhvervslivet, børn, unge og gamle

Jens Bertram stiller op til byrådet for de konservative.

Hornbæk Bloggen har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 givet alle lokale partier og deres Hornbæk-kandidater mulighed for at bringe et indlæg om deres politiske visioner. Indlæggene vil blive bragt i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Det konservative byrådsmedlem Jens Bertram gør både livet i Hornbæk lidt sundere og lidt festligere, som manden bag en række af de mange initiativer, som tyrolerfest og kræmmermarkedet, der samler penge ind til Hornbæk IF.

Jens Bertrams 3 mærkesager er ifølge KV13 på dr.dk:

– at skabe bedre rammevilkår for kommunens virksomheder, herunder bortskaffelse af dækningsafgiften og hurtigere sagsbehandling.

– selvstændige skolebestyrelser. Sammenlægningen af skoledistrikterne skal rulles tilbage således at skolerne i Helsingør Kommune igen får selvstændige bestyrelser.

– et nyt plejehjem i Hornbæk . Et fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk.

Han har her valgt at komme med et aktuelt indspark om omkring unge på kontanthjælp. I debatten om nytteindsats har Jens Bertram aktuelt følgende at sige:

Nytteindsats er job på kommunale arbejdspladser. Nytteindsats kan maksimal have en varighed på 13 uger, nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende…

Det vil sige at de unge skal ud og arbejde for deres kontanthjælp og på den måde komme tættere på arbejdsmarked

I Helsingør Kommune har vi allerede etableret nytteindsats i forhold til unge under 30 år i Projekt Ren By. Der er aktuelt plads til 16 unge.

Jeg vil foreslå at der oprettes nytteindsats, Projekt Ren Strand, til at renholde vores strande om sommeren, det vil glæde vores turister og alle os der benytter Helsingør Kommunes dejlige strande hver sommer, og de unge mennesker kommer ud i et meningsfyldt arbejde.

Se alle de konservative byrådskandidater her

Læs Helsingør Kommunes officielle side om Kommunal- og Regionsvalget den 19. november her

Læs også:

Socialdemokraten Peter P. lover at få tingene til at ske her

Venstres William Leedgaard vil kæmpe for liv i Hornbæk her

Radikale vil have mere ‘Ilse Jacobsen’ her

Jens Bertram er også manden bag Fodboldens Venners seneste tiltag: Julebanko.

Socialdemokraten Peter P. lover at få tingene til at ske

Formand for Hornbæk IF, Peter Poulsen stiller op til byrådet for Socialdemokraterne.

Formand for Hornbæk IF, Peter Poulsen stiller op til byrådet for Socialdemokraterne.

Hornbæk Bloggen har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 givet alle lokale partier og deres Hornbæk-kandidater mulighed for at bringe et indlæg om deres politiske visioner. Indlæggene vil blive bragt i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Her kommer indlægget fra Peter Poulsen, som stiller op for Socialdemokraterne. Peter Poulsen er byens aktive formand for Hornbæk Idrætsforening, som i 2012 vandt DM i foreningsudvikling for den ledelsesmæssgie holdindsats i en forening med 3.400 medlemmer.

Peter Poulsen har været formand og frivillig idrætsleder siden 1998.

– Min primære opgave har været at udvikle foreningen i samarbejde med bestyrelsen og derved sikre, at Hornbæk Idrætsforening er en velfungerende idrætsforening for hele familien og for hele lokalområdet. Som Formand for Helsingør Sports Union siden 2008, har jeg været med til at skabe udvikling for idrætten i hele Helsingør Kommune, siger Peter Poulsen.

Peter Poulsen er 56 år. Han er født og opvokset i Helsingør, og flyttede i 1984 til Hornbæk. Han er faglig sekretær og souschef i Dansk Metal.

Om baggrunden, for at han stiller op til byrådet, siger Peter Poulsen:

– Jeg stiller op til byrådsvalget 2013 i Helsingør Kommune for Socialdemokraterne, fordi Socialdemokraternes politik og menneskesyn prioriterer mennesker frem for penge. Mine 25 år som faglig sekretær i Dansk Metal, hovedsageligt inden for arbejdsskadeområdet, arbejdsmiljø og uddannelsesområdet, har givet mig en viden og en erfaring, som jeg kan bruge i det kommunalpolitiske arbejde, siger Peter Poulsen.

– I mit daglige arbejde med mennesker, der er kommet til skade eller blevet syge af deres arbejde, har jeg et bredt og indgående kendskab til de mange regler og love, der er på dette område, og jeg har oplevet, hvad det betyder for det enkelte menneske, at der er nogen til at støtte og vejlede, når ”læsset” er ved at vælte, siger Peter Poulsen.

Han stiller også op, fordi det nogen gange føles, som om der er meget langt fra Helsingør til Hornbæk.

– Til tider skal der ‘råbes’ ekstra højt, for at Hornbæk bliver hørt. Derfor er det vigtigt, at Hornbæk får størst mulig repræsentation i byrådet, siger Peter Poulsen.

– Der er så småt begyndt at komme gang i Hornbæk igen, men der er stadig mange ting at gøre og tage hånd om. Bl.a. udbygning af idrætsfaciliteterne på Hornbæk idrætsanlæg er noget, som jeg er meget optaget af. Men også en omlægning af hovedgaden i Hornbæk skal iværksættes hurtigst muligt og der skal bakkes op omkring udbygningen af Hornbæk Havn, siger Peter Poulsen videre.

I forhold til ungdommen synes han specielt de helt unge ofte mangler et alternativ til den mere strukturerede ungdomsskole eller til det ”hårde” natteliv med lang vej hjem.

– Der skal være ungdomsmiljøer i nærmiljøet, hvor de helt unge kan mødes på deres egne præmisser og under trygge forhold. Ønsker vi en kommune, hvor det ikke er stoffer og kriminalitet, der har overtaget, skal de unges ønsker om et ‘ungt’ kultur- og fritidsliv tages alvorligt, siger Peter Poulsen.

– Som bosat i Hornbæk vil byen naturligvis have min særlige bevågenhed, men der er også mange andre opgaver, der skal løses i Helsingør Kommune, bl.a. har alle borgere i kommunen krav på et velfungerende Sundhedscenter, der lever op til den enkeltes behov, når det drejer sig om forebyggelse, undersøgelser, behandling og genoptræning, siger Peter Poulsen.

Han vil desuden arbejde for en forbedring af idrætsfaciliteterne på Helsingør stadion og et idrætslegeland og en kunstgræsbane på Snekkersten Idrætsanlæg.

– Så jeg vil både være lokalområdets og hele kommunens repræsentant i byrådet. Vil du se det ske, så stem personligt på Peter P, siger Peter Poulsen, der er nummer nr. 10 på den socialdemokratiske opstillingsliste ved byrådsvalget i Helsingør kommune.

Se valgprogrammet for Socialdemokraterne i Helsingør her

Læs Helsingør Kommunes officielle side om Kommunal- og Regionsvalget den 19. november her

Læs også:

Venstres William Leedgaard vil kæmpe for liv i Hornbæk her

Radikale vil have mere ‘Ilse Jacobsen’ her

Venstres William Leedgaard vil kæmpe for liv i Hornbæk

William Leedgaard er en af Hornbæks ildsjæle.

William Leedgaard er en af Hornbæks ildsjæle. Han stiller op til byrådet for Venstre.

Hornbæk Bloggen har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 givet alle lokale partier og deres Hornbæk-kandidat mulighed for at bringe et indlæg om deres politiske visioner. Indlæggene vil blive bragt i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Byrådsmedlem William Leedgaard genopstiller for Venstre. Han er et kendt ansigt i Hornbæk, hvor han er formand for Hornbæk Bådeklub.

I dag præsenteres William Leedgaard, som er medlem af byrådet for Venstre:

William Leedgaard starter med at konstatere, at der allerede er gang i Hornbæk igen. For eksempel er antallet af gæstesejlere i 2013 steget med 400 procent. Han fremhæver også det store EU-projekt om kystturisme og Ilse Jacobsens positive initiativer på A.R. Friis Vej, herunder ikke mindst det nye Kurbadet, som åbnede mandag 11. november. Dertil kommer Strandlegepladsen, bedre støjgrænser for restauranterne, Kulturnatten, som han er medarrangør af, og alle de traditionelle Hornbæk-begivenheder kører for fuld skrue.

– Men Venstre og jeg vil sørge for endnu mere gang i den, siger William Leedgaard.

Som lokal repræsentant vil han arbejde for, at Hornbæk Havn får et væsentligt løft til gavn for turismen, byen og borgerne.

Den nye plan for renovering og udvidelse af havnen vil fremover give ekstra helårs- og gæstesejlerpladser samt de nødvendige landfacilliteter og en bedre økonomi.

Derudover vil han arbejde for et forsøgsmæssigt stop for  parkering på havnepladsen i sommermånederne og etablering af et attraktivt miljø med restaurant og café.

– Det er her byens borgere, gæster og turister vil være. Fiskehusets restaurant er god, men det er ikke nokm siger William Leedgaard.

I hovedgaden vil William Leedgaard  arbejde for,  at midterrabatten kommer væk.

– Der må etableres trafikdæmpende foranstaltninger både mod øst og vest. I selve hovedgaden kunne man forsøgsmæssigt lave korttidsparkering i den ene side eller gennemføre en ensrettet trafik til gavn for gadens handelsmuligheder og cyklister, siger William Leedgaard.

Endelig vil han gerne medvirke til, at man som tidligere kan få klargjort Hornbæk Sø til skøjteløb, når isens tykkelse gør det muligt.

William Leedgaard er født i Hornbæk. Han er uddannet civiløkonom med en international karriere i Hewlett Packard og Sony bag sig. Han var vice president i teknologifirmaet NeXt udner Steve Jobs.  Han er også aktiv med byvandringer og som stævneleder for megastævnet Dragon Gold Cup 2016.

Læs Venstres valgprogram i Helsingør her

Læs Helsingør Kommunes officielle side om Kommunal- og Regionsvalget den 19. november her

Læs også:

Radikale vil have mere ‘Ilse Jacobsen’ her

%d bloggers like this: